Top

Informatie over
financiering en
crowdfunding

Home / Bedrijfsadvies / Informatie over financiering en crowdfunding

Quickscan van je financieringsaanvraag

Je kunt een quickscan van je financieringsaanvraag laten maken voor 350,-. Dan ben je nog niet veel kwijt, maar heb je wel meteen richting om te bepalen of je financieringsaanvraag zinvol is en wat er nog moet gebeuren om deze succesvol te maken. De bank en andere financieringsverstrekkers hebben graag dat je een adviseur bij je financieringsaanvraag betrekt. De oamkb financieringsadviseur weet wat een financieringverstrekker nodig heeft om de financieringsaanvraag goed te kunnen beoordelen. Je financieringsaanvraag wordt bekeken en het uitgangspunt is: kan hij zo worden ingediend of moeten er nog elementen worden toegevoegd? Zo weet je of je financieringsaanvraag een kans maakt voordat je hem bij de bank of andere geldverstrekkers inlevert.

Welke vormen van financiering zijn er?

 1. Lening: eerst bepaal je of je een lening nodig hebt of een krediet. Een lening kun je niet eerder aflossen, je bent dus altijd de rente kwijt gedurende de looptijd. Een rekening-courant krediet kun je opnemen tot een bepaald afgesproken maximum.
 2. Rekening-courant krediet: deze wordt doorgaans alleen door banken verstrekt.
 3. Factoring: je kunt je verkoopfacturen laten financieringen door een financierder, die dan de vordering van je overneemt, waardoor je snel geld binnen hebt.
 4. Leverancierskrediet is een langere betalingstermijn door de leverancier. Dat wordt wel gedaan als de leverancier ook belang erbij heeft dat de investering op de lange termijn rendabel wordt.
 5. Lease is interessant als het gaat om het financieren van de aanschaf van vaste activa. De looptijd van de lease loopt dan gelijk aan de levensduur zodat je precies weet wat de machine bijvoorbeeld je jaarlijks kost.
 6. Investors: dit zijn investeerders die niet alleen een financiering verstrekken maar ook kapitaal storten in je bedrijf. Deze investeerder kan een toegevoegde waarde hebben door ook mee te denken in de bedrijfsvoering. Je kiest de investeerder uit die ervaring heeft in jouw branche. Er zijn ook investeerders die samen in bedrijven investeren, een voorbeeld hiervan is Funding Circle.
 7. Crowdfunding wordt vaak gedaan als je snel een beoordeling wilt en je lening direct onder de aandacht van beleggers wilt brengen. Door middel van crowdfunding geef je ook bekendheid aan je bedrijf of nieuwe produkt. Bij oamkb werken we veel samen met Geldvoorelkaar.nl.
 8. Kortlopende leningen: online zijn er aanbieders waar je snel je cijfers kunt uploaden en die bij tijdelijke liquiditeitstekorten hulp bieden. Een voorbeeld hiervan is Spotcap: er wordt gekeken naar je omzet, je af te dragen BTW en je schuldpositie. De software rekent dan snel uit wat je tijdelijk kunt lenen.

Je oamkb financieringsadviseur bespreekt met jou de mogelijkheden door. Vaak is het een combinatie van financieringsverstrekkers die het beste resultaat oplevert.

New call-to-action

Wat kan een bank voor je doen?

Meestal richt het MKB zich eerst tot een bank. Voor het MKB eindigt de zoektocht naar financiering in zo’n 90% van de gevallen bij de bank. Een bank kan je een lening geven, een rekening-courant krediet en heeft ook banden met crowdfundingplatforms en factoringmaatschappijen. De bank en andere financieringsverstrekkers kijken niet alleen naar het ondernemingsplan en het uitgewerkte financieringsplan, maar vooral ook naar de ondernemer(s), wat is de achtergrond, ervaring en gaan deze ondernemer(s) dit plan tot een succes maken? De bank vindt het een pluspunt als de financieringsadviseur ook na het verstrekken van de lening vinger aan de pols houdt en de cijfers hiervoor altijd up-to-date zijn.

Je oamkb financieringsadviseur weet waar de bank op let en zorgt ervoor dat dit aan je financieringsaanvraag wordt toegevoegd. Zo heb je de beste slagingskans van je financieringsaanvraag.

Wat wordt vaak vergeten in een financieringsaanvraag?

 • je financieringsaanvraag moet getuigen van inzicht in je eigen onderneming. Durf ook jouw zwakkere kant te laten zien en laat zien hoe je dit oplost
 • Welke zekerheden kun je geven, en durf jij daar iets tegenover te zetten? Een financieringsaanvraag bij de bank werkt in dit geval heel anders dan bijvoorbeeld een crowdfundingcampagne. Bij de bank zul je bepaalde zekerheden moeten bieden, bij crowdfunding bestaat deze zekerheid normaal gesproken niet. Op basis van een persoonlijke waarborg kan een geldverstrekker zien dat je zelf ook in de plannen gelooft, en bereid bent zelf ook risico te nemen.
 • Houd rekening met pieken en dalen: financieringsverstrekkers kennen allemaal de prachtige grafieken die in een mooie curve omhoog gaan, toch werkt het zo eigenlijk nooit in de praktijk. Een resultaat die als een hockeystick groeit wordt bijna nooit geloofd. Bepaal de bottlenecks en omslagpunten op een realistische wijze.
 • Wat gebeurt er bij een faillissement? Een ¨worst case¨ scenario is van belang om goed te doordenken, dat doet de financieringverstrekker ook.
 • Zorg dat de financieringsaanvraag goed is geschreven: laat de tekst controleren door iemand die kritisch kijkt of de financieringsaanvraag begrijpelijk en duidelijk is voor een buitenstaander.
 • Reken alle cijfers na: je zou verwachten dat de cijfers in de financieringsaanvraag wel kloppen, toch is dat maar al te vaak niet het geval. Wanneer jouw aanvraag rekenfouten bevat zal de financieringsaanvraag resoluut worden afgewezen.
 • Tien pagina’s moet voldoende zijn om jouw verhaal te vertellen. Dit staat los van bijlagen zoals begrotingen, balansen en kasstroomoverzichten.
New call-to-action

Waar moet je op letten bij een financieringsaanvraag?

 • Bepaal jouw doel: door goed te beschrijven wat je wilt bereiken met de financieringsaanvraag laat je zien dat je de focus weet te behouden. Maak jouw aanvraag zo specifiek mogelijk met duidelijke en beschrijvende termen. Wat ga je doen, wanneer, waar, voor wie en ook waarom
 • Geef ook duidelijk aan wat het resultaat moet zijn van jouw plannen. Bij een financieringsaanvraag moet je met harde cijfers aankomen
 • Laat een (bescheiden) marktonderzoek uitvoeren, plaats enquêtes op je websites, verzamel input van beta testers etc. Laat zien dat er een draagvlak is voor jouw financieringsaanvraag en bewijs dat met feiten
 • Waarom zou iemand jouw dienst of product kopen?
  Dit kun je via een marktonderzoek bepalen, ook pre-orders en toezeggingen van potentiële klanten kunnen in de financieringsaanvraag worden opgenomen
 • Bepaal de verkoopstrategie: hoe ga je je producten of diensten aan de man brengen? Hoe bereik je de klanten, en waar zitten die?
 • Welke kosten ga je maken? Er zijn veel kosten die je in de financieringsaanvraag al kunt opnemen. Onderbouw deze, per stuk, per maand enz.
 • Bepaal de kasstroom: wanneer komt het geld binnen, en wanneer moeten de rekeningen worden betaald? Dit zal in de vorm van een liquiditeitsprognose of kasstroomoverzicht in de financieringsaanvraag terug moeten komen
 • Maak onderscheid tussen operationeel en investering. Operationele kosten zijn de standaard kosten die je dagelijks moet maken om het bedrijf te laten draaien
 • Investeringen zijn incidentele kosten zoals de aanschaf van apparatuur of machines
 • Solvabiliteit is de weerstand die je bedrijf heeft in slechte tijden. Je zult als onderneming een balans opmaken, hieruit blijkt de solvabiliteit van het bedrijf. Dat is het percentage van het balanstotaal dat bestaat uit het eigen vermogen. De balansrekening van jouw bedrijf zal er heel anders uitzien voor de financieringsaanvraag en na de verstrekking van het krediet. Zorg er dus voor dat je twee aparte berekeningen opneemt in de financieringsaanvraag; de balans voor en de balans na de verstrekking van het geld.

De vent, de tent en de cent

Ken jouw bankier en laat hem jou als ondernemer leren kennen. Een ondernemer met goede ondernemersvaardigheden telt zwaar mee bij de beoordeling. Daarna beoordeelt de financieringsverstrekker pas je ondernemingsplan en de financiële onderbouwing. Je oamkb financieringsadviseur helpt je van A tot Z om de financieringsaanvraag te laten slagen.

Wat als de bank je je financieringsaanvraag heeft afgewezen?

Je oamkb financieringsadviseur vraagt een financiering vaak aan bij meerdere partijen. De aanwijzingen van de ene partij kunnen helpen om de aanvraag bij de andere partij nog beter te maken. Als de financieringsaanvraag een ¨inkopper¨ is, dan hoeft dat niet. Als er onzekerheden in de financieringsaanvraag zitten, dan kan de ene partij waar wij zaken mee doen er wel eens anders naar kijken dan de andere partij.

Er zijn verschillende vormen van financiering, waaronder crowdfunding. Het kan soms de moeite zijn om het risico te spreiden en zowel de aanvraag (deels) bij de bank en als crowdfunding aan te vragen. Je oamkb financieringsadviseur licht je in over de beste balans om de financieringsaanvraag te laten slagen.

Overstapweken 2022

STAP NU OVER MET JOUW ONLINE ADMINISTRATIE EN ONTVANG 1 MAAND GRATIS ONLINE BOEKHOUDEN IN YUKI

Het automatiseren van jouw online administratie zorgt voor tijdsbesparing, meer inzicht en helpt betere ondernemers beslissingen te nemen.

Met online administratie:

 • Heb je jouw administratie altijd bij de hand via de app
 • Bespaar je tijd én geld
 • Zijn je cijfers up-to-date
 • Heb je inzicht in de voortgang van je onderneming

 
Vraag hier een kosteloos adviesgesprek aan

Onze bedrijfsadviseurs

mkdf-team-image
Albert Kluyver
Bedrijfsadviseur
mkdf-team-image
Allard van Schoneveld
Bedrijfsadviseur
mkdf-team-image
Cor Stapel
Bedrijfsadviseur

Oamkb ondernemer aan het woord

YouTube video

Onze diensten

24/7 inzicht in je administratie tegen een vaste maandprijs inclusief persoonlijk contact en alle belastingaangiften.

Naar Online administratie

Alle belastingvoordelen voor ondernemers, je benut alle mogelijkheden binnen de fiscale wetgeving met onze belastingadviseurs.

Naar Belastingadvies

Zekerheid bij je jaarrekening afgegeven door een accountant. Alle accountantsverklaringen: subsidieverklaring, due diligence, prognose verklaring enz.

Naar Accountancy

Specialisten in jouw branche (horeca, zorg, automotive, retail enz) en voor financieringsaanvragen, HR, reorganisatie, fusie en overname.

Naar Bedrijfsadvies

In 7 stappen naar een beter bedrijf: ervaren bedrijfscoaches zorgen met jou voor meer winst, meer groei in je bedrijf en meer rust voor jou.

Naar Bedrijfscoaching

Kosteloos adviesgesprek aanvragen

Bij oamkb staan we elke dag voor je klaar. Ook jou helpen we graag verder met je MKB administratie èn je onderneming, dus stel gerust je vraag aan ons!

Bennekomseweg 43
6717 LL Ede

T. 085 – 30 30 794
E. info@oamkb.nl