Top

Informatie over
Bedrijfsopvolging en
bedrijfsbeëindiging

Home / Bedrijfsadvies / Informatie over bedrijfsopvolging en bedrijfsbeëindiging

Waarom wil je je bedrijf beëindigen?

Bij overdracht of beëindiging komt veel bij kijken. Juridisch, bedrijfsmatig, fiscaal en op menselijk vlak. De bedrijfsadviseur bedrijfsbeëindiging en overdracht weet dit als geen ander en is degene die zorgt dat overal aan gedacht wordt en zorgt dat alles geregeld wordt zodat niemand voor verrassingen komt te staan. Voor wie is de bedrijfsadviseur bedrijfsbeëindiging interessant?Je wil stoppen met je bedrijf. Dit kan allerlei redenen hebben:

 • je wil van je welverdiende rust gaan genieten over enkele jaren en je wil dat je klanten en/of personeel goed verzorgd achterblijven
 • je wil iets totaal anders gaan doen en wil verkopen om dit mogelijk te maken
 • het gaat niet goed met het bedrijf en je wil de activiteiten zo snel en zo gunstig mogelijk afronden.
 • je wil je bedrijf overdragen aan je kind/een medewerker en op de achtergrond blijven werken.
  Er zijn legio redenen om je bedrijf te verkopen of te beëindigen. Elke reden vraagt een andere aanpak. Je hebt veel te winnen bij een oamkb bedrijfsadviseur die ervaren is in de begeleiding van dergelijke trajecten. Omdat het een delicaat proces is en het niet je dagelijkse werk is, kan er veel mis gaan. Met een oamkb bedrijfsadviseur voor bedrijfsopvolging en bedrijfsbeëindiging voorkom je problemen.
New call-to-action

Waar moet je aan denken bij een bedrijfsopvolging of bedrijfsbeëindiging?

 • contracten: wat zijn de rechten en de plichten?
 • een goede en gunstige fiscale afwikkeling van goodwill, verliezen en winsten, activa-overdracht
 • is het bedrijf verkoopklaar zodat de waarde maximaal is en de klanten en werknemers verzorgd zijn?
 • het menselijke aspect bij een bedrijfsopvolging of bedrijfsbeëindiging: voor de achterblijvende medewerkers, klanten en andere stakeholders verandert er veel, dit stuit doorgaans op weerstand.

De oamkb bedrijfsadviseur weet precies wanneer wat aan de beurt is en zorgt dat het proces optimaal voor jou verloopt. Oamkb bedrijfsadviseurs werken nauw samen met accountants, fiscalisten en juristen en schakelen die in als het nodig is.

Wat kun je verwachten van een bedrijfsopvolging of bedrijfsbeëindiging traject?

 •  je wordt actief begeleid in dit proces en wordt om jouw beslissingen gevraagd op alle vlakken
 • je hoeft je geen zorgen te maken dat je zaken over het hoofd ziet die je later kunnen achtervolgen
 • jouw doelstellingen staan voorop en hier wordt gestructureerd naar toegewerkt
 • er is een een netwerk met specialisten aanwezig om bij te springen waar nodig
 • alles in jouw tempo en jouw voorwaarden

Hierdoor maximaliseer je de opbrengst van je bedrijf, zorgt ervoor dat het goed overneembare bedrijf in goede handen achterblijft en zijn medewerkers, klanten en andere stakeholders. Door een soepele bedrijfsopvolging of bedrijfsbeëindiging heb je de maximale opbrengst en geen problemen achteraf.

Stappenplan bedrijfsopvolging of bedrijfsbeëindiging

Stap 1: op basis van een bedrijfsbezoek, het meest recente jaarverslag en de eventuele reglementen en statuten van de betrokken bedrijven cq het betrokken bedrijf maken we een inschatting van de te nemen stappen om de beëindiging en/of de bedrijfsoverdracht te realiseren. Je weet dan ongeveer waar je rekening mee moet houden qua duur en resultaat.

Stap 2: op basis van de inventarisatie brengen we in kaart wanneer we welke processen moeten gaan uitvoeren en werken ze uit in een tijdsplanning. Ook wordt aangegeven waar welke expertise aan moet schuiven waar van toepassing en welke bijeenkomsten moeten worden gepland en wie hierbij aanwezig moeten zijn. De actiepunten hiervoor worden vastgelegd in een begeleidingsplan. Hier leggen we de volgende punten in vast:

 • we beginnen met het aanscherpen van jouw doelstellingen van de beëindiging cq bedrijfsoverdracht. Hierbij lichten we je in wat de consequenties zijn van bepaalde keuzes zodat hier de juiste afwegingen worden gemaakt en ook alle mogelijkheden voor jou helder zijn.
 • vervolgens maken we een tijdsplanning van alle stappen die genomen moeten worden om het doel te bereiken en maken dit met jou en evt. andere betrokken partijen definitief
 • dan bepalen we (evt. samen met de bedrijfsadviseur en de fiscalist) wat de beste manier en tijdstip is om de beëindiging of bedrijfsoverdracht te realiseren.

Stap 3: uitvoering: een plan is de basis, maar dan moet het uitgevoerd worden. De meeste ondernemers hebben een dergelijk traject nog nooit doorlopen. De oamkb bedrijfsadviseurs hebben dit reeds vaak gedaan en weten dan ook precies waar je op moet letten in de diverse stappen. Het bereiken van het doel staat of valt bij de uitvoering hiervan. Per fase borgen wij dat de juiste mensen betrokken worden, de juiste fiscale en juridische stappen worden genomen en dat zaken verhelderd worden waar deze nog vaag zijn. We zijn jouw sparringpartner gedurende het hele traject tot jouw doel is bereikt of hier in ieder geval alles voor is gedaan. Afhankelijk waar je hulp bij wenst kan er ook onderhandeld worden met de diverse partijen en kan het plan juridisch en fiscaal uitgevoerd worden.

Hoe kun je de waarde van je bedrijf verhogen voor bedrijfsopvolging?

Tijdens de uitvoering van een begeleidingsplan bedrijfsbeëindiging kunnen we berekenen hoeveel het jou gaat opleveren als een bepaald onderdeel van je bedrijf (nog) beter wordt neergezet. De opbrengst van de begeleiding is altijd hoger dan de kosten van de oamkb bedrijfsadviseur. Op onderstaande onderdelen valt een verhoging van de waarde van je bedrijf te behalen:

 • verbetering van je inkoopcontracten versus doelmatigheid en analyse van alternatieven
 • vaststellen efficiëntie en evt. herinrichting van het logistieke proces
 • verbetering proces werving (effectiviteit, risico’s) en afvloeien
 • verbetering arbeidscontracten en verzekeringen
 • vermijden risico’s in verzuimmanagement
 • verbetering verhouding eigen/vreemd vermogen
 • prijsstelling: verbetering kostprijs per produkt, gespecificeerd directe en indirecte kosten: ontwikkeling calculatiemodel voor prijsstelling producten diensten margeberekeningen
 • vermijden risico’s en administratieve organisatie/interne controle
 • vermijden risico’s er liggen in de administratieve organisatie van het bedrijf,
 • vermijden juridisch risico´s bijv. aansprakelijkheid
 • vermijden risico’s die liggen er in de omzetprognose

Met een oamkb bedrijfsadviseur voor bedrijfsopvolging of bedrijfsbeëindiging worden je doelstellingen scherpgesteld en optimaal bereikt. Juridisch en fiscaal wordt alles geregeld. Je kunt je zaak met een gerust hart beëindigen of overdragen.

Waardebepaling van je bedrijf

Naast een planning van je groeiscenario, gebruik je de bedrijfswaarde bij:

 • verkoop of overdracht van een familiebedrijf
 • financieringsaanvraag
 • conflict tussen aandeelhouders
 • medewerkersparticipatie
 • verzekering, pensioenplanning
 • reorganisatiewaarde bij sanering van schulden

Onze bedrijfsadviseurs

mkdf-team-image
Danny Haan
Bedrijfsadviseur
mkdf-team-image
Allard van Schoneveld
Bedrijfsadviseur

Oamkb ondernemer aan het woord

YouTube video

Onze diensten

24/7 inzicht in je administratie tegen een vaste maandprijs inclusief persoonlijk contact en alle belastingaangiften.

Naar Online administratie

Alle belastingvoordelen voor ondernemers, je benut alle mogelijkheden binnen de fiscale wetgeving met onze belastingadviseurs.

Naar Belastingadvies

Zekerheid bij je jaarrekening afgegeven door een accountant. Alle accountantsverklaringen: subsidieverklaring, due diligence, prognose verklaring enz.

Naar Accountancy

Specialisten in jouw branche (horeca, zorg, automotive, retail enz) en voor financieringsaanvragen, HR, reorganisatie, fusie en overname.

Naar Bedrijfsadvies

In 7 stappen naar een beter bedrijf: ervaren bedrijfscoaches zorgen met jou voor meer winst, meer groei in je bedrijf en meer rust voor jou.

Naar Bedrijfscoaching

Kosteloos adviesgesprek aanvragen

Bij oamkb staan we elke dag voor je klaar. Ook jou helpen we graag verder met je MKB administratie èn je onderneming, dus stel gerust je vraag aan ons!

Bennekomseweg 43
6717 LL Ede

T. 085 – 30 30 794
E. info@oamkb.nl