Top

Informatie over
Herstructurering
en reorganisatie

Home / Bedrijfsadvies / Informatie over Herstructurering en reorganisatie

Hoe ziet een herstructurering en reorganisatie traject er uit?

Op basis van een bedrijfsbezoek, meerdere inventarisatie gesprekken en de meest recente bedrijfsplannen krijg je een rapportage en een analyse waar nog aandacht aan besteed moet worden om de herstructurering of reorganisatie te doen slagen. In een herstructurering en reorganisatie traject worden de volgende stappen doorlopen, die op maat worden gemaakt voor jouw bedrijf en situatie:

 • evaluatie actuele cijfers
 • evaluatie bedrijfsstructuur
 • winstscan andere verbeterpunten
 • plan van aanpak reorganisatie

De kosten zijn afhankelijk van de complexiteit van het plan en worden vooraf afgesproken. De opbrengst van het herstructurering en reorganisatie traject is altijd hoger dan kosten ervan.

Herstructurering en reorganisaties zijn gevoelige trajecten

Je kunt zelf het herstructurering en reorganisatie traject plannen en uitvoeren, maar het is niet je dagelijks werk. Je kunt ook een bedrijfsadviseur kiezen die hier veel ervaring in heeft. Als ondernemer weet je wat je doelen zijn. Door veranderde omstandigheden kan het bedrijf toe zijn aan een nieuwe start. Wat jou kan helpen dit te realiseren is een ervaren bedrijfsadviseur in herstructurering en reorganisatie trajecten die samen met jou dit pad concreet helpt te maken. Omdat een herstructurering en reorganisatie traject veranderingen in een bedrijf teweegbrengt, stuit je in het bedrijf op weerstand. Om het herstructurering en reorganisatie traject soepel te laten verlopen heb je ervaring, inlevingsvermogen en bedrijfskundig inzicht nodig. Een oamkb bedrijfsadviseur neemt je een groot deel van het herstructurering en reorganisatie traject uit handen of begeleidt je in een goede landing in je bedrijf.

Welke problemen verhelpt een herstructurering en reorganisatie traject?

Een oamkb bedrijfsadviseur vraagt je waar je je bedrijf wilt hebben staan in de meest ideale situatie en rekent samen met jou hoe het bedrijf er financieel voor komt te staan als je dat doel bereikt hebt. Een herstructurering en reorganisatie traject lost de volgende problemen op:

 • continuïteitsprobleem
 • liquiditeitsprobleem
 • rentabiliteit probleem
 • organisatie structuur probleem
 • management structuur probleem
 • te hoge personeelskosten
 • herfinanciering nodig
 • rechtsvorm voldoet niet meer
 • innovatie blijft uit

Welke resultaten kun je verwachten van een herstructurering en reorganisatie traject

 • continuïteit van de onderneming
 • betere liquiditeit in het bedrijf
 • een hogere waarde van de onderneming
 • een efficiëntere bedrijfsvoering
 • een effectievere bedrijfsvoering
 • professionele begeleiding tijdens het gehele complexe traject van een herstructurering of reorganisatie
 • een geslaagde financieringsaanvraag
 • 24/7 bereikbaarheid van je oamkb bedrijfsadviseur tijdens het herstructurering en reorganisatie traject

Oamkb bedrijfsadviseurs werken samen met accountants, fiscalisten en juristen indien nodig. Zij geven je pro-actief advies om het herstructurering en reorganisatie traject goed te laten verlopen en een goede en fiscaal voordelige basis te leggen voor de toekomst.

Stappenplan van aanpak herstructurering en reorganisatie traject

Een stappenplan is pas een goed plan als het haalbaar en praktisch is en als de doelen bereikt worden. We geven niet alleen een plan van aanpak voor reorganisatie af maar helpen ook om de doelen te behalen.

Een plan van aanpak voor reorganisatie moet goed uitvoerbaar zijn, maar de uitvoering luistert nauw. Het herstructurering en reorganisatie traject is een delicaat proces dat goed uitgevoerd moet worden. Doorgaans duurt een traject enkele maanden. Het stappenplan voor het herstructurering en reorganisatie traject wordt op maat gemaakt voor jouw bedrijf. Doorgaans moet een herstructurering of reorganisatie ook gefinancierd worden.
Voor een bank of een crowdfundingplatform is het belangrijk dat er een bedrijfsadviseur betrokken is bij de financieringsaanvraag. Voor de medewerkers, klanten en andere stakeholders is het belangrijk dat de rust bewaard wordt. Daarom leidt een professionele, rustige, menselijke en overzichtelijke herstructurering of reorganisatie door de oamkb bedrijfsadviseurs tot een mooi bedrijf met meer groei en winst.

Reorganisatie bij een doorstart na een faillissement

Bij een doorstart van je bedrijf, na de faillissementsverklaring, ben je afhankelijk van wat de curator besluit. Het bedrijf wordt gereorganiseerd en gaat meestal in afgeslankte vorm verder. Het faillissement houdt liquidatie van de B.V. in. Dat betekent dat er een nieuwe B.V. moet komen met een nieuw businessplan, dat de curator beschouwd als haalbaar. Vaak is er een nieuwe financiering voor nodig, maar uit het businessplan moet blijken dat de financiering terugbetaald kan worden. Er is dus vertrouwen in het nieuwe bedrijf nodig van zowel de curator, de ondernemer(s) en de financierder. Dit vertrouwen ontstaat als duidelijk is waardoor het faillissement is veroorzaakt en dat het voorkomen hiervan in het nieuwe businessplan, d.w.z. de reorganisatie van je bedrijf, is opgenomen. De crediteuren en alle andere schulden blijven achter in het oude bedrijf. De nieuwe B.V. koopt de bedrijfsmiddelen, de handelsnaam en het klantenbestand van de curator. Daarom is er vaak een financiering nodig. Wanneer de ondernemer ook persoonlijk failliet is gegaan, is er vaak geen vertrouwen in de ondernemers(s) omdat er dan sprake was van bestuurdersaansprakelijkheid. Een bedrijfsadviseur met ervaring helpt je bij je nieuwe businessplan, bij de onderhandelingen met de curator, met financierders en andere belanghebbenden en staat jou bij met raad en daad. Met een doorstart na een faillissement begint je bedrijf weer met een schone lei en een nieuw businessplan, dat geeft je weer vertrouwen in de toekomst.

Reorganisatie bij een doorstart voor faillissement

Een doorstart voor een faillissement is een manier om je bedrijf zodanig te reorganiseren dat er geen faillissement volgt. Je hebt dan nog geen last van een curator die allesbeslissend is. Het is een project van 1-2 weken, waarbij een faillissement altijd nog op de loer ligt. Bij een doorstart voor een faillissement ben je vrij om je bedrijf te reorganiseren zoals jij dat zelf wilt. Je bent vrij om afspraken te maken met de schuldeisers.

Waardebepaling van je bedrijf

Naast een planning van je groeiscenario, gebruik je de bedrijfswaarde bij:

 • verkoop of overdracht van een familiebedrijf
 • financieringsaanvraag
 • conflict tussen aandeelhouders
 • medewerkersparticipatie
 • verzekering, pensioenplanning
 • reorganisatiewaarde bij sanering van schulden

Onze bedrijfsadviseurs

mkdf-team-image
Frans van der Huizen
Bedrijfsadviseur
mkdf-team-image
Allard van Schoneveld
Bedrijfsadviseur
mkdf-team-image
Danny Haan
Bedrijfsadviseur

Oamkb ondernemer aan het woord

YouTube video

Onze diensten

24/7 inzicht in je administratie tegen een vaste maandprijs inclusief persoonlijk contact en alle belastingaangiften.

Naar Online administratie

Alle belastingvoordelen voor ondernemers, je benut alle mogelijkheden binnen de fiscale wetgeving met onze belastingadviseurs.

Naar Belastingadvies

Zekerheid bij je jaarrekening afgegeven door een accountant. Alle accountantsverklaringen: subsidieverklaring, due diligence, prognose verklaring enz.

Naar Accountancy

Specialisten in jouw branche (horeca, zorg, automotive, retail enz) en voor financieringsaanvragen, HR, reorganisatie, fusie en overname.

Naar Bedrijfsadvies

In 7 stappen naar een beter bedrijf: ervaren bedrijfscoaches zorgen met jou voor meer winst, meer groei in je bedrijf en meer rust voor jou.

Naar Bedrijfscoaching

Kosteloos adviesgesprek aanvragen

Bij oamkb staan we elke dag voor je klaar. Ook jou helpen we graag verder met je MKB administratie èn je onderneming, dus stel gerust je vraag aan ons!

Bennekomseweg 43
6717 LL Ede

T. 085 – 30 30 794
E. info@oamkb.nl