Top

Juridische hulp voor
MKB-ondernemers

Home / Bedrijfsadvies / Juridische hulp voor MKB-ondernemers

Wat doen we voor je?

Omdat elke ondernemer een jurist nodig heeft, werken we bij oamkb samen met Michael Amende Advocatuur. Via je oamkb partner krijg je korting op overeenkomsten en juridische hulp. Ben je klant bij oamkb? Laat jouw oamkb partner dan een afspraak voor je inplannen.

Algemene voorwaarden

In de algemene voorwaarden regel je alle zaken die je van toepassing wilt laten zijn op overeenkomsten die je als ondernemer gaat afsluiten. De algemene voorwaarden moeten jouw risico’s beperken (of uitsluiten) en uiteenlopende zaken regelen zoals levering, betaling, garantie, klachten etc. Zonder algemene voorwaarden resulteren problemen in geschillen waar het algemeen geldend recht  (de wet) uiteindelijk leidend is. Ook bij niet correct opgestelde algemene voorwaarden is dit vaak het geval. Als je producten levert aan consumenten, dan hebben zij een wettelijk herroepingsrecht: de consument heeft dan de mogelijkheid om de koopovereenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden. Dit dwingend recht van de consumenten ben je verplicht in je algemene voorwaarden op te nemen.
Als je klanten bedrijven zijn, dan wordt in de algemene voorwaarden opgenomen hoe je als bedrijf omgaat bij de werking en geldigheidsduur van jouw offertes, de totstandkoming van overeenkomsten (denk ook aan de zogenaamde overeenkomst op afstand), fouten, garantietermijnen, betalingstermijnen en wat er gebeurt als een klant niet betaalt of andere belangrijke verplichtingen niet nakomt. Ook wanneer je bij abonnementen de prijzen jaarlijks wil verhogen, neem je dit op in de algemene voorwaarden. De algemene voorwaarden beschermen jouw positie. Omdat dit niet je dagelijkse werk is, kun je het beste een jurist inschakelen die checkt of aan alle punten is gedacht. Je kunt de algemene voorwaarden laten maken of laten nakijken door een jurist. Zo ben je er zeker van dat eventuele problemen volgens de algemene voorwaarden netjes kunnen worden afgewikkeld en zo veel mogelijk in jouw voordeel. Dat geeft je rust en zo kun je veilig ondernemen.

Overeenkomsten met klanten

Als je klanten ook bedrijven zijn, dan zijn er verschillende manieren om de gemaakte afspraken vast te leggen: een opdrachtovereenkomst, commissieovereenkomst, freelance-overeenkomst, distributieovereenkomst, franchiseovereenkomst, agentuurovereenkomst of de gewone opdrachtbevestiging. Wanneer je geen getekende offerte of opdrachtbevestiging hebt, kan dit een probleem opleveren wanneer een klant niet betaalt. De afspraken zijn nooit vastgelegd, dus de klant kan de afspraken uitleggen hoe hij dat op dat moment wil. Dat is nadelig voor jou, want dan is het zijn woord tegen jouw woord en moet in een procedure alsnog bewijs worden geleverd. Dat kan vervelend zijn als de rechter vindt dat jij degene bent die iets moet bewijzen.

Als je opdrachtgever bent voor een ZZP’er, is het ook fiscaal belangrijk dat je de opdracht goed vastlegt. Hieruit blijkt wat de rechten en plichten zijn van de ZZP-er; dit om de schijn van een fictief dienstverband te voorkomen. Een goede opdrachtbevestiging kun je eenmalig door een jurist laten opstellen of na laten kijken zodat je gerust de opdracht kunt laten uitvoeren zonder achteraf fiscale problemen te krijgen.

Overeenkomsten tussen samenwerkende ondernemers

Samenwerkende ondernemers lijken veel op financiële echtgenoten . De afspraken die je maakt, leg je natuurlijk op papier vast. Het gaat dan ook te vaak fout. In een overeenkomst worden niet alleen de afspraken vastgelegd hoe je gaat samenwerken maar ook hoe je uit elkaar gaat. De onderlinge afspraken over hoe je gaat samenwerken en hoe je later uit elkaar gaat, leg je daarom vast in een overeenkomst.  Dat kan bijvoorbeeld een managementovereenkomst, samenwerkingsovereenkomst, een maatschapsovereenkomst of een V.O.F. overeenkomst. Op het moment van uit elkaar gaan is de overeenkomst leidend. Een goede overeenkomst kun je eenmalig door een jurist laten opstellen of laten nakijken zodat je discussies en problemen vermijdt. Bij oamkb werken we samen met MKBrecht.nl.

Overeenkomsten van (ver)huur en geheimhoudingsverklaring

(Ver)huurovereenkomsten kun je sowieso maar beter goed vastleggen. Je kunt een standaard huurovereenkomst online vinden maar omdat elke situatie anders is, is het goed om deze na te laten kijken of op te laten stellen door een jurist. Zo weet je zeker dat je een overeenkomst hebt die van toepassing is op jouw situatie. Denk bijvoorbeeld aan de huurprijsverhogingen, voor wiens rekening bepaalde onderhoudswerkzaamheden zijn, wel of geen mogelijkheid voor onderverhuur etc. Bij een geheimhoudingsverklaring is het van belang dat goed wordt omschreven waar de geheimhouding precies over gaat en wat er gebeurt als de geheimhouding wordt geschonden. Voorkomen is beter dan genezen. Qua kosten ben je altijd meer kwijt als iets niet goed is afgesproken.

Overeenkomsten m.b.t. intellectueel eigendom en de (ver)koopovereenkomst

Zeker als in een team wordt gewerkt aan een project is het noodzakelijk om het intellectueel eigendom vast te leggen. Van wie is het resultaat en wat mogen de teamleden gebruiken van de onderdelen van het project? Een voorbeeld is de oprichting van Facebook: er zijn nog steeds procedures over wie Facebook nu eigenlijk bedacht heeft, ook al heeft de ontwerper Mark Zuckerberg Facebook opgericht. Bij websites, webshops, boeken, muziek, innovatieve ideeën en producten is het belangrijk dat je krijgt wat je toekomt. Door een jurist dit te laten vastleggen in een overeenkomst voorkom je peperdure juridische procedures.

Een koopovereenkomst regelt wat er precies wordt gekocht, wanneer, hoeveel er betaald moet worden en wanneer. Ook regelt de koopovereenkomst als iets niet volgens de afspraken verloopt. Een koopovereenkomst is vaak maatwerk. Je kunt de overeenkomst laten opstellen door een jurist of deze laten nakijken door een jurist. De jurist checkt of je overal aan hebt gedacht. Bij oamkb werken we samen met MKBrecht.nl waar je ook zelf veel kunt doen.

Oamkb ondernemer aan het woord

YouTube video

Onze diensten

24/7 inzicht in je administratie tegen een vaste maandprijs inclusief persoonlijk contact en alle belastingaangiften.

Naar Online administratie

Alle belastingvoordelen voor ondernemers, je benut alle mogelijkheden binnen de fiscale wetgeving met onze belastingadviseurs.

Naar Belastingadvies

Zekerheid bij je jaarrekening afgegeven door een accountant. Alle accountantsverklaringen: subsidieverklaring, due diligence, prognose verklaring enz.

Naar Accountancy

Specialisten in jouw branche (horeca, zorg, automotive, retail enz) en voor financieringsaanvragen, HR, reorganisatie, fusie en overname.

Naar Bedrijfsadvies

In 7 stappen naar een beter bedrijf: ervaren bedrijfscoaches zorgen met jou voor meer winst, meer groei in je bedrijf en meer rust voor jou.

Naar Bedrijfscoaching

Kosteloos adviesgesprek aanvragen

Bij oamkb staan we elke dag voor je klaar. Ook jou helpen we graag verder met je MKB administratie èn je onderneming, dus stel gerust je vraag aan ons!

Bennekomseweg 43
6717 LL Ede

T. 085 – 30 30 794
E. info@oamkb.nl