Top

Informatie over Uitgeverij

Home / Bedrijfsadvies / Informatie over uitgeverij

Ambities als uitgever waarmaken

Je oamkb uitgeverij adviseur helpt jou als uitgeverij om je ambities waar te maken. Waar sta je nu? Waar wil je heen? Wat gebeurt er nu in de markt en wat staat er aan te komen? Waarvan hangt het af of je floreert of juist niet overleeft? En mocht je nadenken over fusies, overnames, overdracht, waar moet je dan op letten? De oamkb uitgeverij bedrijfsadviseur zorgt er voor dat je begeleid wordt bij deze processen. Hij kent de markt, de spelers en helpt jou je organisatie optimaal in te richten om jouw doelen te behalen.

Als uitgeverij inspelen op ontwikkelingen in de markt

Iedere uitgeverij wil voorbereid zijn op alle ontwikkelingen in de markt, wil hierop voorsorteren en zo zijn eigen koers gaan varen, waarbij de omgevingsfactoren niet uit het oog verloren worden. Ook iedere uitgeverij die meer winst wil maken, zijn tijd anders wil indelen, meer focus en betere klanten wenst heeft baat bij een oamkb uitgeverij bedrijfsadviseur. Iedere uitgeverij kan wel een goede rechterhand gebruiken om financiële, strategische en organisatorische stappen te nemen.

New call-to-action

3 stappenplan voor uitgeverijen

We pakken elk uitgeverij bedrijf in 3 stappen aan. Je kunt na elke stap besluiten om verder te gaan of de stap zelf uit te voeren:
Stap 1: winstscan; we maken concreet wat jouw doelstellingen en uitdagingen zijn en bepalen globaal welke acties moeten worden genomen om deze doelstellingen zo goed en snel mogelijk te bereiken en de uitdagingen te overwinnen.
Stap 2: projectplan; deze acties worden verder uitgewerkt in een projectplan dat we samen met jou gaan maken. hierin staat precies wie wanneer wat gaat doen en wat het doel moet zijn.
Stap 3: begeleiding bij het uitvoeren van het projectplan, in een adviserende of meer actieve rol.

Wat mag je in je uitgeverij als resultaat van de stappen verwachten?

 • je strategie staat weer helder op je netvlies
 • je weet welke acties je moet ondernemen om je doelstellingen te bereiken
 • je weet hoe je organisatie ingericht moet worden op de doelstellingen te bereiken
 • je zal meer resultaat behalen uit het bedrijf in minder tijd

Stap 1: wat neem je samen met de oamkb uitgeverij adviseur onder de loep

Hierbij wordt getoetst in hoeverre onder onder de volgende zaken goed ingericht zijn:

 • winstgevendheid van je uitgeverij
 • processen van je uitgeverij
 • uitgeefplannen
 • sales & marketing
 • benchmarken van jouw uitgeverij t.o.v. vergelijkbare bedrijven
 • profit & loss op titelniveau
 • voorraadkosten
 • productiekosten
 • KPI’s gedefinieerd en inzichtelijk
 • benutting van het werkkapitaal
 • boekhouding/administratie/informatievoorziening
 • licentieovereenkomsten

Op basis van een bedrijfsbezoek en het meest recente jaarverslag ontvang je een rapportage met vergelijkende waarde t.o.v. vergelijkbare bedrijven. Daarbij kijk je samen met je oamkb uitgeverij bedrijfsadviseur op welke onderdelen in je bedrijf verbeterpunten zitten en waar nog meer winst te behalen valt.

Stap 2: projectplan voor de uitgeverij

Op basis van stap 1 gaan we samen concreet bepalen welke stappen moeten worden gezet om de doelstellingen te behalen.In een adviestraject doorlopen we de volgende stappen:
We beginnen met het aanscherpen van de acties uit de winstscan met behulp van het Business Model Canvas. Zo lopen we in 9 stappen door de bouwstenen die van invloed zijn op jouw succes. Aan de hand hiervan bespreken we wat de effecten zijn van strategische keuzes en formuleren we concrete acties die moeten worden genomen.
Vervolgens maken we een begroting waarin geconcretiseerd wordt welke financiële resultaten we gaan behalen als we deze acties nemen.

Ook stellen we een liquiditeitsprognose op, zodat je financiële ruimte zichtbaar wordt en zo evt. financieringsbehoeften of een behoefte voor reserveren van gelden helder worden.

Stap 3: begeleiding en uitvoering van het projectplan

Om resultaten te bereiken is niet alleen een goed projectplan nodig, maar moet dit ook goed worden uitgevoerd. Waar lopen we tegenaan bij de uitvoering van het plan? Wat is er voor nodig om de uitvoering van afgesproken acties tóch te halen? Of moeten we het plan bijstellen? Wat kunnen we nog meer ondernemen om de doelstellingen te behalen? Onze adviseurs denken in oplossingen, niet in problemen. Wij zorgen er ook voor dat je op koers blijft zodat de doelen praktische en haalbaar blijven. Ook kunnen we het projectmanagement voeren. Voorbeelden van bedrijfsonderdelen die we in de praktijk uitwerken in het projectplan zijn:

 • management, verbeteren organisatiestructuur
 • KPI’s bepalen
 • optimaliseren van het uitgeefproces
 • auteurs overeenkomsten stroomlijnen
 • voorschotten reguleren
 • redactieproces
 • verschijningsvormen
 • marketing en salesorganisatie: wat zijn de effecten per marketingkanaal? De beste marketing verkoopkanalen? Hoe kan de sales organisatie worden verbeterd?
 • auteurs marketing
 • voorraadbeheer en -kosten
 • oplage bepaling
 • P.O.D.
 • herdruk calculaties
 • cash flow
 • financieringskosten
 • kosten werkkapitaal
 • rendement

Zo bespreken we samen hoe we doelstellingen bepalen op de verkoop per uitgave en hoe dit te realiseren. De volgende vragen komen voorbij: wat zijn de kosten per uitgave en hoe krijgen we die omlaag? Wat is de opbrengst per kanaal en hoe krijgen we dit omhoog? Wat is het resultaat op sales inspanningen en hoe krijgen we dit omhoog? Hoe kunnen we de sales organisatie verbeteren?

Op de inkoopkosten en logistiek is voor de uitgeverij winst te behalen

Door samen een analyse te maken van je inkoopcontracten versus doelmatigheid en alternatieven, daadwerkelijke uitvoering, insourcing en outsourcing kun je betere beslissingen maken. Door samen vast te stellen hoe de efficiëntie van het logistieke proces te verbeteren, en aanpassingen te maken valt al snel winst te behalen.
Dit neem je samen door met de oamkb uitgeverij bedrijfsadviseur zodat je nog betere beslissingen neemt.

Nog meer maatregelen om meer winst te behalen in je uitgeverij

Door analyse en vergelijking met andere uitgeverijen op het gebied van de berekening kostprijs per produkt, gespecificeerd directe en indirecte kosten, door de ontwikkeling calculatiemodel voor prijsstelling producten / diensten en door margeberekeningen kijk je samen met je oamkb uitgeverij bedrijfsadviseur waar er meer winst te behalen valt.

New call-to-action

Je uitgeverij verkopen

Als ondernemer werk je aan een exit plan om te verkopen. De waarde van de onderneming is hier een belangrijk onderdeel in. Wij kunnen een inschatting maken wat de potentiële waarde is en de stappen bepalen hoe we deze kunnen behalen. De oamkb adviseur met ervaring in de algemene- educatieve en tijdschriftenmarkt geeft je bedrijfsadvies over hoe je:

 • de winst verbetert
 • de waarde onderneming verhoogt
 • inspanning meer in balans met rendement behaalt
 • de liquiditeit verbetert
 • de continuïteit verbetert
 • een commerciëler uitgeefbeleid voert

De oamkb uitgeverij bedrijfsadviseur verdient zichzelf ruimschoots terug door je te helpen meer winst te maken en je uitgeverij goed te kunnen verkopen.

Onze bedrijfsadviseurs

mkdf-team-image
Allard van Schoneveld
Bedrijfsadviseur

Oamkb ondernemer aan het woord

YouTube video

Onze diensten

24/7 inzicht in je administratie tegen een vaste maandprijs inclusief persoonlijk contact en alle belastingaangiften.

Naar Online administratie

Alle belastingvoordelen voor ondernemers, je benut alle mogelijkheden binnen de fiscale wetgeving met onze belastingadviseurs.

Naar Belastingadvies

Zekerheid bij je jaarrekening afgegeven door een accountant. Alle accountantsverklaringen: subsidieverklaring, due diligence, prognose verklaring enz.

Naar Accountancy

Specialisten in jouw branche (horeca, zorg, automotive, retail enz) en voor financieringsaanvragen, HR, reorganisatie, fusie en overname.

Naar Bedrijfsadvies

In 7 stappen naar een beter bedrijf: ervaren bedrijfscoaches zorgen met jou voor meer winst, meer groei in je bedrijf en meer rust voor jou.

Naar Bedrijfscoaching

Kosteloos adviesgesprek aanvragen

Bij oamkb staan we elke dag voor je klaar. Ook jou helpen we graag verder met je MKB administratie èn je onderneming, dus stel gerust je vraag aan ons!

Bennekomseweg 43
6717 LL Ede

T. 085 – 30 30 794
E. info@oamkb.nl

Kosteloos adviesgesprek aanvragen