Top

Wat doen we voor je?

  • Saneren van je schulden
  • Financiering van de afkoop van de schulden
  • Een nieuwe start met je bedrijf
  • Team van specialisten
Adviesgesprek aanvragen

Informatie Sanering van schulden m.b.v. de WHOA

Home / Bedrijfsadvies / Informatie sanering van schulden m.b.v. de WHOA

WHOA: Verdrink niet in je schulden!

WHOAAAAAA!!! VERDRINK NIET IN JE SCHULDEN

Sinds 1 januari 2021 is er een nieuwe wet: de wet homologatie onderhands akkoord (WHOA). Hierdoor kan de rechter uitspreken dat al jouw schuldeisers, inclusief de Belastingdienst en de bank, akkoord moeten gaan met een afkoop. Door de invoering van de WHOA kan een faillissement voorkomen worden en kunnen de bedrijfsactiviteiten voortgezet worden.

Met de WHOA van je schulden af

De WHOA is de afkorting van de Wet Homologatie Onderhands Akkoord. Door deze wet die 1 januari 2021 is ingegaan, kan de rechtbank bepalen dat alle schuldeisers van een onderneming gehouden zijn aan een afkoop van de schulden, inclusief de Belastingdienst en de bank. Dit om een faillissement te voorkomen. Uitgangspunt is de schuldeisers meer te laten ontvangen dan bij een faillissement, waarbij schuldeisers niets krijgen. De schuldeisers worden ingedeeld in klassen waarbij elk tot een ander percentage afkoop gedwongen kan worden. De rechtbank wijst een herstructureringsdeskundige aan die de afkoop van schulden begeleidt.

Herstructurering naar een futureproof bedrijf

Digitalisering en veranderde marktomstandigheden vragen om een nieuwe aanpak in je bedrijf. Met behulp van een herstructureringsdeskundige wordt z.s.m. een nieuw plan gemaakt om snel cash te genereren en het bedrijf te reorganiseren. Bijvoorbeeld door meer toepassing van e-commerce, aanpassing van het team, aanpassing van het product of dienstenaanbod en vaak een combinatie hiervan.

Wanneer de afkoop van schulden gefinancierd moet worden zullen de investeerder(s) of de financierder(s) vragen om een nieuw businessplan als waarborg voor een duurzame toekomst van het bedrijf. Binnen oamkb bedrijfsadvies werken we in teams met de verschillende specialisten: turnaround-manager, financieringsspecialist, fiscalist, jurist, HR- specialist en accountant aan de herstructurering. Zo hebben investeerders, financierders en jij, als ondernemer, meer zekerheid over de toekomst van het bedrijf.

Financiering van de afkoop van de schulden van het bedrijf

Als de schulden van een bedrijf in één keer afgekocht worden, dan heb je direct het bedrag nodig voor de afkoop. Via oamkb bedrijfsadvies kun je dit bedrag bij elkaar krijgen. Dat kan een combinatie zijn van een investeerder, een financierder, crowdfunding, eigen geld en het geld dat uit het bedrijf direct te verkrijgen is. Hier vind je 15 maatregelen om direct meer liquiditeit uit je bedrijf te krijgen zonder financiering. Bij een financiering vragen we een BMKB-C krediet aan, indien mogelijk. Dat betekent dat de overheid voor een groot deel garant staat voor de lening aan de financierder(s). Hierdoor heeft de financierder(s) meer zekerheid en zal eerder overgaan tot financiering van de afkoop van schulden. Een voorwaarde voor een financiering is dat deze niet uitsluitend is bedoeld voor de afkoop van schulden in het licht van het faillissement, maar dat er ook een gedegen nieuw businessplan ligt met voldoende begeleiding bij de uitvoering zodat het businessplan ook gerealiseerd wordt.

Afkoop van de schulden zonder de WHOA

In eerste instantie zal het team van oamkb bedrijfsadvies met de schuldeisers een onderhands akkoord proberen te bereiken. Dat gaat het snelst en in goed overleg. Wanneer dat niet tot voldoende vermindering van de schulden leidt, dan is de aanvraag WHOA de volgende stap. Schuldeisers worden dan gedwongen om mee te werken aan de vermindering van de schuldenlast door de rechter inclusief de Belastingdienst en de bank.

Hoe start de sanering van de schulden?

Wanneer je direct een financiering nodig hebt, kun je de financieringsaanvraag aan de financieringsspecialist van oamkb bedrijfsadvies voorleggen. Voor €350,- beoordeelt hij of er kansen zijn om de financieringsaanvraag te doen slagen en geeft meteen aanwijzingen wat nodig is om de financieringsaanvraag te doen slagen.

Wanneer je een sanering van je schulden wil doorvoeren dan kun je hier een adviesgesprek aanvragen. Voor €350,- onderzoekt de oamkb bedrijfsadviseur alle mogelijkheden om een nieuwe start te maken met jouw bedrijf, door de schulden te saneren en een nieuw businessplan te maken.

Inventarisatie en businessplan in grote lijnen voor sanering: de WHOA-scan

Wanneer de kansen en mogelijkheden er zijn, kun je met de oamkb bedrijfsadviseur een inventarisatie afspreken. Hier volgt een nieuw businessplan in grote lijnen inclusief afkoop van de schulden van het bedrijf. Het nieuwe businessplan houdt sanering van schulden in, de herstructurering en de financiering van de afkoop van de schulden.

Afhankelijk van de grootte van het bedrijf zijn de kosten van de inventarisatie en het nieuwe businessplan, de WHOA-scan:

 Eenmanszaak/VOF  € 1200,-
 B.V. tot 10 medewerkers  € 2.400,-
 BV meer dan 10 medewerkers  € 3.600,-

Direct wordt het nieuwe businessplan in grote lijnen door de oamkb financieringsspecialist met investeerders en/of financierder en/of crowdfundingplatform doorgenomen om te zien of de aanvraag voor financiering van de afkoop van schulden in grote lijnen positief wordt beoordeeld. In het geval dat schuldeisers niet voldoende meewerken, bijvoorbeeld de Belastingdienst, kan met behulp van de WHOA toch een afkoop van schulden worden afgedwongen.

Uitvoering nieuw businessplan inclusief sanering, herstructurering en financiering van de afkoop van schulden eventueel m.b.v. de WHOA

Na het akkoord op de investeerder en/of financierder van het nieuwe businessplan in grote lijnen krijg je van het team van oamkb bedrijfsadvies een offerte voor de uitvoering van de sanering van de schulden en begeleiding of uitvoering van het nieuwe businessplan. De kosten van de sanering, begeleiding en/of uitvoering van de herstructurering kunnen worden meegenomen in de financieringsaanvraag. De kosten van het team oamkb bedrijfsadviseurs zijn €500,- per dagdeel, maar er kan ook afgesproken worden dat de vergoeding een percentage is van de vermindering van de schuldenlast. De WHOA kan worden ingezet om in rechte de afkoop van de schulden af te dwingen.
Naast jouw belang als ondernemer of andere aandeelhouders, is het ook in het belang van alle schuldeisers en nieuwe financierder(s) dat het bedrijf weer met een frisse start verder kan in een nieuwe vorm, aangepast aan deze tijd.

Voorbeeld van sanering van schulden en herstructurering van een bedrijf

Bedrijf X heeft 450 K schulden die vanwege de corona crisis zijn opgelopen. Uit de WHOA scan blijkt dat er 360K kan worden bespaard. Er zijn toekomstmogelijkheden, maar de verkoop is nog niet helemaal ingericht op e-commerce. De organisatie is georganiseerd vanuit de kantoor gedachte, er wordt thuis gewerkt door de medewerkers maar er heerst onzekerheid bij de medewerkers of het ¨allemaal wel goed gaat komen¨, hierdoor is de motivatie niet optimaal. Na de eerste beoordeling meldt de oamkb bedrijfsadviseur dat er wel degelijk mogelijkheden zijn in een nieuwe vorm, maar dat de schuldenlast omlaag moet om een goede nieuwe start te maken. Uit de inventarisatie blijkt dat de schulden naar schatting voor 20% kunnen worden afgekocht, Daarbij is er 50K nodig om een e-commerce verkoopafdeling op te zetten, 10K om de benodigde medewerkers hierop te trainen en te motiveren en 10K om een medewerker af te laten vloeien. Daarbij is er 3K nodig om de financiering rond te krijgen en 7K om de sanering en herstructurering goed uit te voeren. Per saldo is er 170K nodig als financiering voor een schone lei en een nieuw businessmodel.
De opbrengst voor het bedrijf is per direct een verlichting van de schuldenlast van 280K. De besparing van de medewerker scheelt direct 80K per jaar aan kosten. De sales wordt gericht op e-commerce met een selectie uit de producten die nu de hoogste marge opleveren en welke ook aan het buitenland kunnen worden verkocht. De overige producten worden tegen een lage prijs onderhands verkocht aan een concurrent om direct extra cash te genereren. Door deze turnaround kan het bedrijf weer winstgevend verder.

Wanneer wordt de WHOA ingezet?

Bij hoge belastingschulden of niet meewerken van andere belangrijke schuldeisers schakelt het team oamkb bedrijfsadviseurs de jurist in om de aanvraag voor de WHOA bij de rechtbank neer te leggen. Hierin worden 2 herstructurering deskundigen van oamkb bedrijfsadvies voorgesteld aan de rechter. De rechter wijst een herstructurering deskundige aan en verplicht de schuldeisers mee te werken aan de Wet Homologatie Onderhands Akkoord. De rechter zal dit toewijzen als bij een faillissement de schuldeisers minder zullen krijgen dan bij de toewijzing inzake de WHOA.

Wie is je aanspreekpunt bij het team oamkb bedrijfsadviseurs?

Bij oamkb heb je het voordeel dat er een team van bedrijfsadviseurs met alle benodigde specialiteiten kan worden ingezet. Danny Haan en Hans ter Haar sturen het team voor jouw bedrijf aan en zijn jouw eerste aanspreekpunt. Het team wordt samengesteld door hen afhankelijk van de omstandigheden. Leden van het team zijn oamkb Tribe members die specialist zijn op het gebied van juridische zaken, fiscaliteiten, financiële zaken, marketing en sales , HR of bedrijfscoaching.

Albert Kluyver is de financieringsspecialist en is altijd lid van het team oamkb bedrijfsadviseurs voor jouw bedrijf.

Hoe vraag ik een gesprek aan om schulden te saneren eventueel m.b.v de WHOA?

Hier kun je gegevens achterlaten en bellen wij je voor een eerste gesprek. Wanneer je na dit gesprek een eerste beoordeling wil laten doen van jouw businessmodel en schuldenlast, kun je dat laagdrempelig laten doen voor 350,-.

Begin nu met sanering van de schulden en een nieuwe start eventueel m.b.v. de WHOA en voorkom faillissement!

De verwachting is dat in het vierde kwartaal van 2021 de meeste faillissementen een feit gaan worden. Het traject om schulden te saneren en het nieuwe businessplan uit te voeren heeft, afhankelijk van de omstandigheden, enkele maanden nodig. Als de aanvraag voor de WHOA daarbij komt, verlengt dit de benodigde tijd omdat de Rechtbank zich hierover moet buigen.

Gemiddeld duurt een financieringsaanvraag van het moment dat de aanvraag is ingediend totdat het geld is uitbetaald 6-8 weken. Als er een overheidsgarantie (BMKB-C) bij komt, dan wordt dit traject met 1 week verlengd. Begin dus nu al met de voorbereidingen en voorkom een faillissement. Zo kun je met je bedrijf weer een goede nieuwe start maken, futureproof en zonder zware schuldenlast.

Waardebepaling van je bedrijf

De verwachting is dat in het vierde kwartaal van 2021 de meeste faillissementen een feit gaan worden. Het traject om schulden te saneren en het nieuwe businessplan uit te voeren heeft, afhankelijk van de omstandigheden, enkele maanden nodig. Als de aanvraag voor de WHOA daarbij komt, verlengt dit de benodigde tijd omdat de Rechtbank zich hierover moet buigen.

Gemiddeld duurt een financieringsaanvraag van het moment dat de aanvraag is ingediend totdat het geld is uitbetaald 6-8 weken. Als er een overheidsgarantie (BMKB-C) bij komt, dan wordt dit traject met 1 week verlengd. Begin dus nu al met de voorbereidingen en voorkom een faillissement. Zo kun je met je bedrijf weer een goede nieuwe start maken, futureproof en zonder zware schuldenlast.

Onze bedrijfsadviseurs

mkdf-team-image

Albert Kluyver

oamkb
Bedrijfsfinancieringen

Bedrijfsfinancieringen – overdracht-en waarderingen

Ik ben de specialist met ruime ervaring in bedrijfsfinancieringen, -overdracht en -waarderingen. Mijn kracht is om vanuit het bedrijf te schakelen met financiers en belanghebbenden en daarmee duurzame bedrijfsstructuren op te zetten. Mijn drijfveren zijn om als teamspeler bij te dragen aan resultaatgerichte oplossingen die daadwerkelijk tot een verbeterde situatie leiden.

mkdf-team-image

Danny Haan

oamkb
Verander- & Interim Management

Bedrijven in zwaar weer – strategische veranderingen

Gezamenlijk leggen we de lat voor de toekomst van je bedrijf precies op de juiste plaats en maken het pad er naartoe concreet. Strategisch denken en doen en samen werken aan efficiënte en effectieve oplossingen. Zit je bedrijf in zwaar weer? Dan help ik je weer naar een gezond, futureproof bedrijf.

Onze diensten

24/7 inzicht in je administratie tegen een vaste maandprijs inclusief persoonlijk contact en alle belastingaangiften.

Naar Online administratie

Alle belastingvoordelen voor ondernemers, je benut alle mogelijkheden binnen de fiscale wetgeving met onze belastingadviseurs.

Naar Belastingadvies

Zekerheid bij je jaarrekening afgegeven door een accountant. Alle accountantsverklaringen: subsidieverklaring, due diligence, prognose verklaring enz.

Naar Accountancy

Specialisten in jouw branche (horeca, zorg, automotive, retail enz) en voor financieringsaanvragen, HR, reorganisatie, fusie en overname.

Naar Bedrijfsadvies

In 7 stappen naar een beter bedrijf: ervaren bedrijfscoaches zorgen met jou voor meer winst, meer groei in je bedrijf en meer rust voor jou.

Naar Bedrijfscoaching

Kosteloos adviesgesprek aanvragen

Bij oamkb staan we elke dag voor je klaar. Ook jou helpen we graag verder met je MKB administratie èn je onderneming, dus stel gerust je vraag aan ons!

Bennekomseweg 43
6717 LL Ede

T. 085 – 30 30 794
E. info@oamkb.nl