Top

Meer winst en groei – Bedrijfscoaching

Home / Bedrijfscoaching / Informatie over bedrijfscoaching

In 7 stappen naar een beter bedrijf

1x per week stilstaan bij de groei van je onderneming is een hele vooruitgang

Ben je ondernemer en wil je je bedrijf naar een hoger niveau tillen? Wil je meesterlijk ondernemen? Dan ben je bij oamkb bedrijfscoaching aan het goede adres!

Er is een aantal strategieën ontwikkeld door bedrijfsadviseurs over de hele wereld die gebaseerd is op praktische ervaring. Als ondernemer heb je vaak geen tijd om allerlei management boeken te lezen en zelf het wiel uit te vinden. Hier zijn de bedrijfscoaches van oamkb voor.

7 stappenplan om je bedrijf te laten groeien

Als je dit plan volgt word je meesterlijk in het bepalen van je doelen; bepaal je meesterlijk jouw tijd en geld. Je bedrijf loopt vanzelf en jij zit meesterlijk aan het stuur. De klanten zijn dik tevreden omdat je bedrijf meesterlijk levert. Je kunt de stappen zelf onderzoeken en toepassen of je kunt je laten begeleiden door een bedrijfscoach van oamkb. Samen de stappen doorlopen is als samen sporten: dat werkt motiverend en is leuk. Je gaat sneller en vaker aan je bedrijf werken.

Ben je ondernemer of heb je een bedrijf?

Wat we vaak zien is het verschil in ondernemen: creëer je een baan voor jezelf in je bedrijf of bouw je een bedrijf op dat zonder jou functioneert? Business betekent niet dat je als ondernemer busy hoeft te zijn. De definitie van een bedrijf is een commercieel, winstgevende onderneming die zonder jou als ondernemer werkt. Als jij als ondernemer dagelijks in je bedrijf aan het werk bent, is het geen onderneming, maar een baan voor jezelf in je bedrijf.

Het doel van een bedrijf is om een onderneming te creëren die werkt zodat jij niet hoeft te werken. De motivatie voor een ondernemer om een bedrijf te starten is bijvoorbeeld om een andere levensstijl te hebben, niet afhankelijk te zijn van een werkgever of om meer vrijheid te hebben. In realiteit belanden ondernemers in hun bedrijf in het tegenovergestelde: ze zijn de hardst werkende werknemer in hun bedrijf die de meeste uren draait en soms nog het minste verdient. Dat is niet de bedoeling en dat kan anders! Het is niet moeilijk als je eenmaal de 7 stappen in je bedrijf hebt geïntroduceerd. Je oamkb bedrijfscoach heeft hier brede ervaring mee. Je hebt hier jaren plezier van.

Meesterlijk ondernemen

Dit betekent het gevoel hebben je onderneming te beheersen. Dat wil zeggen dat jij het bedrijf runt en dat het bedrijf jou niet runt. Hiervoor moet eerst alle chaos worden geëlimineerd uit je bedrijf, d.w.z. dat het niet meer voorkomt dat er brandjes moeten worden geblust, want dat is reactief. De bedoeling is dat jij proactief en ¨in control¨ bent. Je bedrijf heeft een mate van consistentie en voorspelbaarheid door systemen te implementeren. Brandjes en zelf het werk doen betekent dat er geen systemen in je bedrijf zijn die ervoor zorgen dat mensen weten wat ze moeten doen, hoe ze het moeten doen en met welke deadline. Dit zorgt ervoor dat je zelf veel uren moet maken om je bedrijf te laten lopen, i.p.v. dat systemen ervoor zorgen dat je bedrijf loopt. Als er systemen in je bedrijf gebracht worden, is er ruimte voor groei. Je bedrijfscoach begeleidt jou hierbij. Door praktische ervaring van ondernemers uit de hele wereld hoef je zelf niet het wiel uit te vinden.

Meesterlijk je doelen bepalen

Weet je waar je zelf wil staan over x jaar? Wat zijn je persoonlijke doelen? Zo hebben we nog een aantal vragen aan je om je doelen scherp te stellen. Zonder beschrijving en vastlegging van het einddoel worden geen strategische stappen gemaakt om je droom als ondernemer waar te maken. Zonder een gelijk gezamenlijk doel van de mede-eigenaren wordt er geen einddoel behaald. Zonder tijd om aan dit doel te werken omdat je zelf in je bedrijf als werknemer werkt, kun je geen stappen nemen om je doel te bereiken, want de dagelijkse beslommeringen nemen je tijd in beslag.

Met een plan komen je wensen uit

Als het einddoel en de weg ernaartoe worden vastgelegd en regelmatig gemeten, dan begint de groei! Zonder plan blijft je doel een wens. De oamkb bedrijfscoaches helpen je de doelen te bepalen. Dat is niet droog en heeft veel fun: speel met de bedrijfscoach het kaartspel ¨Meesterlijk je doelen bepalen¨ en leg ze samen vast. Dit zijn de te behalen doelen van jou en de bedrijfscoach. Je bepaalt als het ware je goals waar je op wilt scoren, dat is fun en geeft energie. Samen spreek je af in welk tempo de stappen genomen kunnen worden. Onderweg kun je altijd bijsturen. Als de stappen in kleine stapjes verdeeld worden zijn ze haalbaar. Aan de ene kant maak je tijd vrij om de stappen te doorlopen, aan de andere kant worden de stappen verdeeld zodat je genoeg tijd overhoudt voor je dagelijkse werkzaamheden.

Meesterlijk je tijd indelen

Als jij als ondernemer bent begonnen omdat je een vak goed kunt en je bent zelf aan het werk in je bedrijf je vak aan het uitoefenen, ben je een werknemer in je bedrijf. Een bedrijf is een commercieel, winstgevende onderneming die werkt zonder jou. In de mindset van de vakman is het niet mogelijk om medewerkers het werk zonder jou te laten doen, maar alles is mogelijk, als je systematiek in je bedrijf inbrengt. Naast systemen heb je mensen nodig in je team die je bedrijf laten groeien.

Wat kun je zelf doen en wat doet je bedrijfscoach?

Je coach stelt je vragen als: is het jouw mening dat als iets goed gedaan moet worden, je het dan liever zelf doet? Welke werkzaamheden verhinderen dat je over je langetermijndoelen van je bedrijf kunt nadenken? Je kunt zelf de quickscan doen, maar je kunt je ook laten begeleiden door een bedrijfscoach van oamkb. Dit Samen  doornemen is motiverender en leuker. Je coach stelt je de juiste vragen zodat de doelen scherp worden. Niet alleen voor jezelf maar ook voor je evt. mede-eigenaren, je klanten en medewerkers moeten je doelen scherp op het netvlies hebben staan zodat iedereen naar hetzelfde doel toewerkt. Zo onderneem je niet alleen en trekken andere mensen samen met jou de kar.

Meesterlijk leveren

Vraag je zelf of samen met je bedrijfscoach af: Is je bedrijf al een goed geoliede machine of zijn er regelmatig brandjes te blussen? Wat zijn deze brandjes? Welke systemen zijn er in het bedrijf om brandjes te voorkomen? Hoe zorg je ervoor dat er op tijd kwaliteit wordt geleverd zonder jouw inspanningen?

Geen goede kwaliteit en kostbare tegenvallers zorgen voor 2 stappen achteruit i.p.v. vooruit. Eerst moet de basis goed staan voordat er stappen vooruit in groei gemaakt kunnen worden. Als kwaliteit goed wordt bewaakt en risico´s vermeden, is er ruimte voor groei.

In de systemen wordt gewaarborgd dat er op tijd kwaliteit wordt geleverd. Tevreden klanten en tevreden medewerkers die (meer) krijgen dan verwacht wordt, doen je bedrijf groeien zonder jouw inspanningen.

Meesterlijk in geld

Met een bedrijfscoach van oamkb is het makkelijker om je einddoel te bereiken door de tussentijdse vorderingen op regelmatige tijden te bespreken. Hij stelt de juiste vragen. Een bedrijfsadviseur kijkt van buitenaf in je bedrijf en kijkt waar er ruimte is voor groei. Je beantwoordt de vragen als: hoeveel geld wil je verdienen? Is er een altijd up-to-date systeem voor de administratie en wordt dit vergeleken met de begroting?

Is 24/7 inzicht in je administratie nodig?

Hoe kun je zonder actuele cijfers goede beslissingen nemen? Dat gaat niet, want waar baseer je je dan op? Hoe kun je zonder metingen bepalen of je op de goede weg bent om je doel te bereiken? Dat kan alleen op goed geluk en dan ben je niet ¨in control¨. Zonder 24/7 systeem weet je niet waar het bedrijf meer geld kan verdienen. Het gevoel dat de ondernemer heeft om meer winst te behalen kan goed zijn of niet. Met 24/7 inzicht weet je waar meer winst behaald kan worden en is er ruimte voor groei. Je oamkb bedrijfscoach richt dit voor je in zodat het makkelijk dagelijks inzicht hebt of je bedrijfscoach schakelt een oamkb administrateur of accountant in, die zijn gespecialiseerd in het automatisch laten verlopen van de administratie. Met goed inzicht neem je nog betere beslissingen en kun je direct bijsturen.

Wat als je bedrijf aan de basisvoorwaarden voldoet?

Als aan deze basisvoorwaarden is voldaan kun je meesterlijk gaan ondernemen. Je wordt meesterlijk in geld verdienen. Genoeg winst om te kunnen groeien en een voorspelbaar resultaat is de basis om de winst te verhogen. Naast een gevulde portemonnee geeft het ondernemen je veel plezier!

Meesterlijk je omzet verhogen

Dit is het marketingdeel van je onderneming. Welke specifieke behoefte vervul je voor je klanten? Dit is stap 2 omdat je pas kunt bepalen waar je meer tijd en geld in moet investeren qua marketing als je inzicht hebt in de cijfers, winstmarges en kosten. Met een niche vervul je een specifieke behoefte van je klant waardoor er geen prijscompetitie is. Als er geen unieke waarde is voor de klant, dan blijft de prijs alleen over om uit te kiezen tussen concurrenten. Je bedrijfscoach stelt je vragen zoals:

Welke problemen lost het bedrijf voor de klant op? Hoe definiëren we de ideale klanten? Met een doelgerichte oplossing die beter is dan dat van je concurrenten is je bedrijf onverslaanbaar.

Concurreer niet op prijs maar op je niche

Zonder waarde toe te voegen wordt er geconcurreerd op prijs. Prijsconcurrentie en kortingen zijn killing voor de groei van het bedrijf. Als er waarde wordt geleverd aan de klant, is er ruimte voor groei en voor bijvoorbeeld eenvoudigweg een prijsverhoging. Je niche is wat je net beter doet dan je concurrenten. Samen met je bedrijfscoach kijk je welke omzet het meeste oplevert en waar er meer omzet op te behalen valt. Zo verdien je meer geld, dat is een voorwaarde om systemen in je bedrijf in te brengen en een goed team samen te kunnen stellen. Hierna gaat je bedrijf vanzelf groeien en heb jij meer tijd om aan je bedrijf te werken.

Marketingplan

Een marketingplan, ook al is het een A4tje, is noodzakelijk. Zonder doel wordt er niks bereikt. Als de marketingdoelen zijn vastgesteld en er een systeem is om de stappen naar het doel te meten, is er ruimte voor bijsturen op meer omzet. Je zit aan het stuur en hebt tijd om je bedrijf te overzien. Je bedrijfscoach helpt je met het opstellen van het marketingplan als dat nodig is. Een systeem om resultaten te meten op de (online) investeringen is noodzakelijk en makkelijk te installeren. Het is specialistenwerk dus waarom zou je je hier zelf in verdiepen? Een marketeer moet zichzelf terugverdienen. Je bedrijfscoach helpt je hierbij om de juiste beslissingen te nemen. Je beantwoordt vragen als: h

oe is de klantportfolio samengesteld? Wat is de samenstelling, klantwaarde en wat is de potentie? In hoeverre zijn klantrelaties bestendig? Hoe breng je dat in kaart en hoe heb je dat georganiseerd in welk systeem? Zo kun je zo effectief mogelijk, d.w.z. met weinig inspanning de grootste resultaten behalen.

Marketing software

Misschien is de marketing en de meetsoftware om de resultaten van de marketing al helemaal ingericht, dan kun je naar de volgende stap. Je kunt eenvoudig sturen op deze winstformule:

aantal leads* conversieratio*aantal transacties per jaar * gemiddelde omzet per aankoop * winstmarge = WINST. Dit betekent structureel meer winst bij verhoging op elk van deze onderdelen!

Warme klantcontacten

Marketing hoeft niet vaag te zijn of een grote inspanning te vergen. Er is veel marketing software beschikbaar om te meten en om contact te onderhouden met klanten.

Zonder systeem om het contact met de klant warm te houden, kunnen klanten je vergeten en hierdoor wordt er minder omzet naar je bedrijf gebracht dan bij warme contacten. Social media is een makkelijk middel om contact met klanten te onderhouden en ze te blijven informeren over de waarde die het bedrijf levert aan de klanten. Als er een systeem moet komen om meer te halen uit de warme contacten met klanten, is er ruimte voor groei.

Waarom een bedrijfscoach?

Met een bedrijfscoach is het makkelijker om je winst te verhogen door bijvoorbeeld op de winstformule te sturen. Als je als ondernemer hier te druk voor bent of minder ervaring mee hebt, zal hij je helpen aan een specialist om een systeem hiervoor te installeren en regelmatig samen de gemeten resultaten te bekijken. Een bedrijfscoach verdient zichzelf terug doordat de extra winst vele malen hoger is dan de kosten.

New call-to-action

Systemen laten je bedrijf draaien

Met systemen die voor je werken is een manier van verbeteren van het rendement of waarde zonder verder te investeren. Alleen bij de opzet is een investering nodig, daarom kijken de bedrijfscoaches eerst bij stap 2 naar het verhogen van je omzet zodat systemen ook betaald kunnen worden. Als er systemen in het bedrijf zitten kun je het bedrijf ¨tweaken¨, d.w.z. precies zo afstellen zodat er optimaal gepresteerd wordt op alle fronten.

Wat is een systeem?

Een systeem wil zeggen dat is beschreven wat er gedaan moet worden in een bedrijf, hoe dit uitgevoerd moet worden, wat er gemeten wordt, wie wat doet voor welke deadlines en hoe het systeem voortdurend verbeterd wordt.

 

S = Saving
Y = Your
S = Self
T = Time
E = Energy
M= Money

 

Een systeem kan bestaan uit: beschrijvingen, video´s, voorbeelden en uit software. Medewerkers kunnen met het systeem snel en zelfstandig aan het werk. Tevens kan werk ook overgedragen worden aan anderen. Je begint met het beschrijven van de kaders: waar zou je heen willen met je bedrijf, wat inspireert je om te bereiken?  Hoe wil je dat mensen zich in jouw bedrijf gedragen tegenover elkaar en vooral tegenover de klanten? Zoals de cultuur van het bedrijf is, zo worden de klanten bediend door jouw medewerkers.

Missie, Visie & Cultuur

Jouw missie is de droom die je had om te verwezenlijken. Dit verwoordt waar jouw bedrijf voor staat; welke normen en waarden je hebt; welke overtuigingen jou motiveren en wat jouw bestaansrecht is.

Je visie schetst wat je doet en voor wie, straks in de ideale toekomst. Hoe zie jij de toekomstige ontwikkelingen in de maatschappij en wat kan je bedrijf daarin betekenen?

De cultuur van je bedrijf bepaalt hoe je wilt dat je medewerkers met elkaar en met de klanten omgaan.

Business Model Canvas

Een businessplan is een goed hulpmiddel om regelmatig naar je bedrijfsstrategie, de markt en klanten te kijken. Het Business Model Canvas is een tool hiervoor, om in een oogopslag een overzicht van alle onderdelen van je bedrijf te kunnen zien.

SMART doelen

Hier ga je je Meesterlijk vastgestelde doelen Specifiek maken, Meetbaar, Acceptabel, Realistisch en Tijdsgebonden. Dat kan per dag, per week, per maand, per kwartaal, per jaar enz, Je doelen moeten groot genoeg zijn zodat je bedrijf zich uitbreidt, maar klein genoeg om er te komen. Je grootste doel is bedenken hoe je bedrijf eruit moet zien als je het wilt verkopen. Tussendoelen zijn paaltjes die je slaat om dit einddoel te bereiken. Je bedrijfsadviseur kan je hierbij begeleiden. Stap voor stap, in een tempo dat past in je drukke bestaan als ondernemer.

Organigram

Wat heb je nodig in je bedrijf om je doelen te bereiken? Denk dan in rollen, niet in personen. Het organigram maak je op basis van je einddoel, dus niet op basis van de huidige staat van je bedrijf. Hierna vul je pas de mensen in die al voor je werken. Je werkt aan je droom, aan je grote doelen. Daarna licht je je medewerkers in. Het motiveert ze om aan een groter doel mee te werken.

Is juridisch alles in orde?

De bedrijfscoach gaat met je na of de contracten met medewerkers, klanten, leveranciers en andere stakeholders up-to-date zijn. Als het nodig is schakelt de bedrijfscoach de juristen van oamkb in om de basis van je bedrijf te waarborgen. Zo kom je niet voor verrassingen te staan.

Wat zijn je KPI’s?

KPI´s zijn handig om je bedrijf te besturen. KPI´s zijn maatstaven waarop je beoordeelt of iets goed loopt. Je team kan rapporteren op basis van de KPI´s op de verschillende onderdelen. Je kunt 3 KPI´s met de bedrijfscoach afspreken per onderdeel van je bedrijf. Voor elk onderdeel is een deel van je team verantwoordelijk. Zo hoef je pas op details in te gaan als er afwijkingen zijn. KPI´s kunnen in de loop van de tijd bij voortschrijdend inzicht, worden aangepast of targets kunnen worden verhoogd. Waar het om gaat is dat jij aan het stuur zit van je bedrijf en alleen de knoppen hoeft bij te draaien, zonder dat je zelf de inspanning levert.

How-to-systeem

Voor je team is het handig als zij zelfstandig kunnen werken. Dat verhoogt de motivatie en het werkplezier. Een how-to-systeem is een praktische beschrijving van hoe er in het bedrijf gewerkt wordt. Het kan eenvoudig een gedeeld document zijn dat makkelijk aan te passen is bij elk nieuw inzicht, of er kan een branchegericht systeem worden gebruikt. Voor jou verlicht dit je taak als leidinggevende omdat je medewerkers het how-to systeem onderhouden en jij alleen hoeft toe te zien dat dit gebeurt. Ook bij een wisseling in medewerkers is een nieuwe medewerker dan snel ingewerkt. Dat scheelt jou tijd en je bedrijf scheelt het geld. Jouw bedrijfscoach kent de handigste systemen en kan je helpen ermee te werken.

Management systeem

In een management systeem heb je in één keer overzicht wat de stand van zaken is voor elke medewerker van je team. Dat scheelt je tijd en je kunt op tijd bijsturen. Een how-to-systeem kan gecombineerd worden met een managementsysteem. Zo heb je een blauwdruk van de werkwijze in je bedrijf en weet je team hoe zij zelfstandig en zelfsturend kunnen werken. Je bedrijfscoach kan je hiermee helpen om het juiste handige systeem te kiezen. Zo kun jij aan je bedrijf werken i.p.v. in je bedrijf.

Verbeteren van de winst zonder extra investering

De vastlegging in systemen zorgt ervoor dat het bedrijf zonder jou werkt. Hierdoor kun jij je richten op de groei. Daarbij komt dat wanneer de processen door medewerkers geoptimaliseerd worden, de winst wordt verhoogd. Je bedrijfscoach helpt je dit in kaart te brengen en de juiste systemen te kiezen. De systemen helpen jou om jouw doelen te behalen. Ook kun je hier de cultuur van je bedrijf in vastleggen zodat je team weet hoe zij elkaar en de klanten moeten behandelen. Als je eenmaal systemen hebt geïntegreerd in je bedrijf gaat je bedrijf voor jou werken i.p.v. dat jij voor je bedrijf werkt. Dat geeft jou rust en tijd.

New call-to-action

Een team dat voor je werkt

Systemen kunnen 70% van het werk opvangen, dat betekent dat je voor de overige 30% nog goed getrainde, kwalitatief goede mensen nodig hebt. Als je die niet hebt, dan ben je zelf alsnog als werknemer aan de slag in je bedrijf. De mensen in je team moeten de vaardigheden hebben om je bedrijf te laten groeien en niet alleen het werk in je bedrijf uit te voeren.

Dat betekent dat de mensen zelf verantwoordelijkheden hebben, zodat jij je kunt focussen op het werken aan je bedrijf i.p.v. in je bedrijf. Dit creëert passief inkomen zodat jij mogelijkheden hebt om je bedrijf bijvoorbeeld te dupliceren of om meer vrije tijd te nemen.

Werving en selectie

Ondernemers moeten overal verstand van hebben, dat is het moeilijkste aan ondernemerschap: sales, recruitment, finance. In ieder geval moet je er zoveel verstand van hebben dat je de juiste mensen weet uit te zoeken en de juiste vragen weet te stellen. Bedrijfsadviseurs helpen je met het ontwikkelen van deze vaardigheden. Je zoekt mensen die je bedrijf helpen groeien, die vooruit kunnen denken. Als je alleen medewerkers zou hebben die hun werk komen doen en meer niet, trek jij alleen de kar. Het maakt leidinggeven leuk als je team zelfsturend is, zelfstandig kan werken en meewerkt aan de groei van je bedrijf. Naast ervaring en opleiding kies je dus vooral mensen uit op hun mentaliteit. Ervaring en opleiding zijn aan te leren, mentaliteit is iets wat al in een persoon zit. Je team is een belangrijk onderdeel van je bedrijf. Jouw team moet jou verlichten en je helpen je doelen te bereiken.

Leidinggeven

Jouw taak als ondernemer is om te zorgen voor een goed team. Dat team zorgt voor de klanten. Als de klanten goed verzorgd zijn, dan zorgen de klanten dat het bedrijf loopt. Een bedrijfsadviseur helpt je om een goed team samen te stellen. In de praktijk zorgen ondernemers zowel voor het team, als voor de klanten, als voor het bedrijf, terwijl de enige taak van de ondernemer zou moeten zijn: het instellen van systemen in combinatie met goede mensen, zodat het bedrijf zonder de ondernemer goed werkt. Als de ondernemer zijn team goed behandelt, zal het team de klanten ook goed behandelen.

Zelfstandig en zelfsturend team

Om een zelfstandig en zelfsturend team te creëren zijn coachende leidinggevende vaardigheden van jou nodig. Weet jij de kaders te scheppen waar mensen zich in kunnen ontwikkelen? Help je ze waar nodig om zelf oplossingen te bedenken? Je bedrijfscoach stelt je vragen als:

Hoe is het engagement en de loyaliteit van medewerkers en partners? Is er verloop? Hoe functioneer jij als leidinggevende?

Een zelfsturend en zelfstandig team geeft je rust en tijd zodat je aan je bedrijf kunt werken.

Groei door gezamenlijke inspanning

De groei wordt niet alleen door jou bewerkstelligd maar door een zelfstandig en zelfsturend team. Dat geeft jou de gelegenheid te sturen op lange termijn doelen waarbij jij je niet hoeft bezig te houden met de dagelijkse gang van zaken. Je bedrijfscoach helpt je om zo een team op te zetten of nog beter te laten werken.

Meesterlijk aan je bedrijf laten werken

Wanneer alle basiselementen in de eerste 4 stappen zijn gevuld, ontstaat er groei binnen het bedrijf. De acceleratie gaat in zijn werk.

Hier komt het zover dat je meer tijd overhoudt, je meer vrijheid hebt, en je persoonlijke groei inzet. Hier komen meer mogelijkheden op je pad. Hier verdien je meer geld, zodat je betere mensen kunt inhuren, die beter werken. Je hebt betere marketing en betere systemen, dus je verdient meer geld.

Hier ben je meesterlijk aan het ondernemen en heb je minder branden te blussen, dus je kunt meer pro-actief zijn. Nu heb je ook meer lol in je bedrijf.

Tijdspad naar groei

Voordat het zover is, moeten de eerste stappen goed zijn opgezet. Afhankelijk van de staat van je bedrijf bij de start, duurt het bij het ene bedrijf 2 maanden en bij het andere bedrijf 2 jaar voordat de echte groei kan beginnen. Ook je eigen inzet telt mee: je kunt 1x per week afspreken of 1x per 2 weken of 1x per maand. De bedrijfscoach past het tijdspad aan zodat het voor jou te combineren blijft met je huidige dagelijkse beslommeringen, waar je straks voor een groot deel vanaf bent. Een bedrijf maakt pas echt een spectaculaire groei door als op alle voorgaande fronten geoptimaliseerd is. De uitdaging is voor de ondernemer om op al deze onderdelen van het runnen van een bedrijf goed te worden. Dat heeft tijd nodig. Stap voor stap leg je de basis voor groei en stuur je bij totdat het bedrijf jou niet meer nodig heeft.

Persoonlijke groei

Als je een betere ondernemer wordt, krijg je een betere onderneming.

In de fase van ‘Aan je bedrijf werken’ ga je de systemen die je gebouwd hebt voor finance, marketing en je team, perfectioneren. Dat zijn vele kleine maatregelen bij elkaar om je bedrijf te ¨tweaken¨.

Je kijkt nu ook naar jezelf. Heb je allergieën? Waar loop je tegenaan? Wat wil je zelf beter doen?

De uitdaging zit hem in het leren van alle ondernemersskills. Je kunt boeken lezen en jezelf hierin ontwikkelen. De meeste ondernemers hebben hier geen tijd voor. Daarom kun je een bedrijfscoach in de arm nemen die jou de juiste vragen stelt en richting geeft. Zo word je een nog betere ondernemer!

New call-to-action

Resultaten meten

Realtime inzicht waar je bedrijf staat

Met 24/7 inzicht in de financiën van je bedrijf, en een uitgewerkte prognose om naar je doelen toe te werken, kun je op tijd bijsturen door regelmatig (1x per maand of 1x per kwartaal) de prognose te vergelijken met de werkelijke cijfers. De bedrijfscoaches zorgen ervoor dat dit voor je wordt ingericht.

Inzicht in zowel financiën als bedrijfsdata

Ook KPI´s kunnen hierin opgenomen worden. Je kunt zelfs kiezen voor realtime bedrijfsdata als dat van toepassing is op jouw bedrijf. Het is mogelijk om opbrengsten en kosten per eenheid te meten tot in detail. Je weet hoe het bedrijf ervoor staat en kan daardoor een goede en inzichtelijke voorspelling zien. Zo’n systeem heb je al voor 15,- euro per maand. Door sneller te reageren en beter te voorspellen haal je de kosten van de software en de eventuele besprekingen met je bedrijfscoach hierover, er al snel uit. Dit zorgt voor een snellere groei van je bedrijf en voor meer winst.

Jij hebt helicopterview

Met een helicopterview ben je in staat om overstijgend en af en toe eens met een andere bril naar dezelfde feiten en cijfers te kijken. Je kunt relativeren, nuanceren en flexibel zijn. Je bent in staat om met een bepaalde afstand te kijken naar de materie. Je bekijkt situaties op hoofdlijnen en je bent minder geïnteresseerd in details. Je laat je niet leiden door ad hoc-knelpunten maar je bent er op gericht de zaken constructief en strategisch op te lossen. Zo word je een meesterlijk ondernemer!

Verhoog de waarde van je bedrijf

Wat bepaalt de waarde van je bedrijf?

Niet alleen het eigen vermogen van je bedrijf en de toekomstige winsten bepalen de waarde van je bedrijf. In de praktijk blijkt dat het belang dat jouw bedrijf bij de koper heeft zwaar telt. Het kan bijvoorbeeld van strategisch belang dat de koper jouw niche overneemt. Het kan ook bepaalde kennis, technologie of menselijk kapitaal zijn die een koper graag aan zijn bedrijf toevoegt. Er kan synergie ontstaan doordat 2 bedrijven samen gaan. Het kan een koper zijn die zich wil vestigen in een voor hem nieuwe markt. Kortom er zijn allerlei redenen voor een koper om een bedrijf te kopen. Wanneer je bedrijf een belegging zou zijn voor de koper, dan spelen voornamelijk de financiële waarden zoals vermogen en toekomstige winsten, de belangrijkste rol.

Manieren om de waarde van je bedrijf op lange termijn te verhogen

Voorbeelden om de waarde van je bedrijf op de lange termijn te verhogen zijn overeenkomsten als preferred partner of gunstige leveranciersovereenkomsten. Ook samenwerkingsovereenkomsten kunnen voor een koper interessant zijn. Een goede relatie en een overdraagbare overeenkomst is dan een voorwaarde. Recurring business, zoals onderhoudscontracten of abonnementen vormt een waardeverhogende factor. Dit geeft een voorspelbare omzet in de toekomst. Om je bedrijf in waarde te laten stijgen creatieve ideeën te bedenken die voor kopers interessant zijn. Samen met je bedrijfscoach verken je de mogelijkheden in de markt. Er kan bijvoorbeeld een nieuwe dienst of product ontstaan of een samenwerking worden gezocht. Hierdoor krijg jij een hogere prijs bij verkoop van je onderneming.

Manieren om de waarde van je bedrijf op korte termijn te verhogen

Om je bedrijf op de korte termijn in waarde te laten stijgen kun je samen met de bedrijfscoach de balans en de winst-en verliesrekening doorlopen om te zien hoe je deze kunt vereenvoudigen en een betere verkooppositie kunt geven. Dat kan dus op allerlei gebieden gebeuren: een taxatie van een pand bijvoorbeeld, of het verkleinen van de voorraden, het verminderen van kosten, het vergroten van de omzet. Leningen aflossen of andere financieringsafspraken maken.

Innovatie voor waardeverhoging op korte termijn

Het vermogen om continu te innoveren is de basis van ieder succesvol bedrijf. Innovaties die leiden tot een duurzaam onderscheidend vermogen, meer omzet en winst zijn extra waardeverhogend. Zijn er gepatenteerde innovaties? Wordt er voortdurend geïnnoveerd? Zit dit in de cultuur van het bedrijf? Zo nee, hoe kunnen we het bedrijf innovatiever maken? Is de kennis goed vastgelegd? Een innovatief bedrijf dat zorgt dat de kennis overdraagbaar is, is een waardevolle aankoop voor een potentiële koper.

Goede contracten en vergunningen, met recurring business

Contracten zijn waardeverhogend als ze ook overdraagbaar zijn. Voorbeelden hiervan zijn lease- en huurovereenkomsten, servicecontracten, toelevercontracten, en abonnementen. Ook licenties, royalties en franchisecontracten zorgen voor steeds terugkerende omzet en een voorspelbare toekomst.

Vergunningen kunnen waardeverhogend zijn voor een koper die juist op zoek is naar zo’s vergunning. Voorbeelden zijn bouw-, uitzend-, sloop- en visvergunningen.

Meesterlijk ondernemen verhoogd de waarde van je bedrijf

Kijk over je bedrijf heen naar de positie van je bedrijf in de markt. Als je van buitenaf naar je bedrijf kijkt, zie je het helderder en duidelijker dan wanneer je van binnenuit naar je bedrijf kijkt. Voor een objectieve blik kun je een bedrijfscoach in de arm nemen die met je het pad op gaat om deze stappen te perfectioneren. Ook een onderzoek onder je klanten kan hierbij helpen. Zo kom je tot waardeverhogende maatregelen en dan levert jouw bedrijf bij verkoop meer op!

Bedrijfscoaching stappenplan
Gratis adviesgesprek bedrijfsadvies en bedrijfscoaching t.w.v. €295

NU GRATIS ADVIESGESPREK BEDRIJFSADVIES EN BEDRIJFSCOACHING T.W.V. € 295,-

Heb je behoefte aan meer klanten, meer geld, en beter presterende medewerkers? Wat wil jij het eerste aanpakken om te verbeteren in je bedrijf? Ondernemen is inspirerender, motiverender en meer fun samen met een bedrijfsadviseur of bedrijfscoach van oamkb! Jouw bedrijfsadviseur of bedrijfscoach verdient zichzelf ruimschoots voor je terug en van een gratis adviesgesprek steek je altijd wat op. Vraag nu een gratis adviesgesprek aan ter waarde van € 295,- !

Vraag hier het gratis adviesgesprek aan

Kosteloos adviesgesprek aanvragen

Bij oamkb staan we elke dag voor je klaar. Ook jou helpen we graag verder, dus stel gerust je vraag aan ons!

Bennekomseweg 43
6717 LL Ede

T. 085 – 30 30 794
E. info@oamkb.nl

Kosteloos adviesgesprek aanvragen

Onze diensten

24/7 inzicht in je administratie tegen een vaste maandprijs inclusief persoonlijk contact en alle belastingaangiften.

Naar Online administratie

Alle belastingvoordelen voor ondernemers, je benut alle mogelijkheden binnen de fiscale wetgeving met onze belastingadviseurs.

Naar Belastingadvies

Zekerheid bij je jaarrekening afgegeven door een accountant. Alle accountantsverklaringen: subsidieverklaring, due diligence, prognose verklaring enz.

Naar Accountancy

Specialisten in jouw branche (horeca, zorg, automotive, retail enz) en voor financieringsaanvragen, HR, reorganisatie, fusie en overname.

Naar Bedrijfsadvies

In 7 stappen naar een beter bedrijf: ervaren bedrijfscoaches zorgen met jou voor meer winst, meer groei in je bedrijf en meer rust voor jou.

Naar Bedrijfscoaching