Top

Minder belastingen betalen door goed Belastingadvies

Home / Belastingadvies / Informatie over Belastingadvies

Alle mogelijkheden binnen de fiscale wetgeving

Maak je wel gebruik van alle belastingvoordelen?

Jouw oamkb belastingadviseur is er voor je om te zorgen dat je profiteert van álle fiscale voordelen. Alle oamkb belastingadviseurs zijn zelf ook ondernemer, dus jouw oamkb belastingadviseur begrijpt precies waarom je maximaal belastingvoordeel behalen. Hij/zij staat je bij met professioneel belastingadvies en gedegen ruggespraak. Oamkb helpt je het beste uit je onderneming te halen. Daar heb je namelijk recht op!

Al vanaf €10.000,- omzet per jaar heb je baat bij een belastingadviseur

Elke ondernemer die meer omzet draait dan €10.000 heeft al baat bij een oamkb belastingadviseur. We zorgen dat je optimaal gebruik maakt van de belastingvoordelen door de belastingaangiften voor je te doen: inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting, BTW, schenk- en erfbelasting, loonheffing en dividendbelasting van ondernemers en particulieren. Jouw belastingadviseur levert jou al snel meer op.

De structuur van je onderneming bepaalt de hoogte van je belastingvoordelen

Welke juridische structuur je kiest, heeft grote consequenties voor je financiële zekerheid en belastingdruk, nu en in de toekomst. De oamkb belastingadviseur maakt een overzicht met alle voor- en nadelen voor jouw situatie met de gevolgen voor de belastingen erbij. Zo kun jij een weloverwogen beslissing nemen en maximaal belastingvoordeel behalen. Bovendien kom je niet zomaar voor verrassingen te staan.

Als je je bedrijf gaat verkopen

Als je gaat verkopen is de te betalen belasting een belangrijk onderdeel van je opbrengst. Wanneer jouw administratie al enkele jaren voorafgaande aan de verkoop goed is ingericht, zal de Belastingdienst akkoord gaan met de meest voordelige fiscale constructie. We geven je inzicht in alle stappen van het overnameproces, de juridische aspecten en de waardering van de onderneming. We zorgen dat alle fiscale mogelijkheden goed in beeld worden gebracht zodat de verkoop van je bedrijf je zoveel mogelijk oplevert.

Je pensioen en financiële planning

Pensioen vormt een belangrijk onderdeel van je financiële planning, zeker voor ondernemers en DGA’s. We hebben hiervoor speciale expertise in de tribe. Je oamkb belastingadviseur maakt een financiële planning waarin je inzicht krijgt in je inkomens- en vermogenssituatie nu en in de toekomst zodat je financiële toekomst zeker is gesteld.

Belastingsubsidies voor je bedrijf

Belastingsubsidies leveren ook geld op waar je niet voor hoeft te werken, dus waarom zou je het laten liggen? Belastingsubsidies vragen vaak voorwaarden waaraan je bedrijf moet voldoen. Je moet bijvoorbeeld op tijd registreren. Je oamkb belastingadviseur raadt je deze subsidies aan en bewaakt de deadlines en de voorwaarden. Ook helpt de belastingadviseur je om het je zo makkelijk mogelijk te maken om aan de voorwaarden te voldoen.

Voorbeelden van belastingsubsidies

Via de WBSO (Wet Bevordering Speur- en Ontwikkelingswerk) helpt het ministerie van Economische Zaken bedrijven om de financiële lasten van research en development (R&D)-projecten te verlagen. De oamkb belastingadviseurs zijn ervaren in het aanvragen van deze subsidie en helpen je er graag bij.

Doe je milieuvriendelijke investeringen? Dan kom je mogelijk in aanmerking voor de fiscale subsidieregelingen energie-investeringsaftrek (EIA), milieu-investeringsaftrek (MIA) of Vervroegde Afschrijving Milieu-investeringen (Vamil). Dit is voor de oamkb belastingadviseurs dagelijkse werk. Zo geniet je gelijk van de fiscale voordelen.

New call-to-action

Belastingvoordelen voor ondernemers

Ondernemersaftrek

Dit is een bedrag dat de belastingadviseur aftrekt van je winst, dan betaal je minder belasting. Dit is het totaal van onderstaande aftrekposten:

Zelfstandigenaftrek
Als minstens 1.225 uur aan je onderneming besteed en je bent als ondernemer aangemerkt door de Belastingdienst dan krijg je deze aftrek. Het bedrag verschilt per jaar en is ongeveer 7.000,- . Je mag niet meer zelfstandigenaftrek gebruiken dan je winst, de rest blijft dan staan voor het volgend jaar. Je moet wel meer tijd besteden aan je onderneming wanneer je ook nog in loondienst bent;

Startersaftrek
Als je zelfstandigenaftrek krijgt mag je de na je opstart ook nog 3x in de 5 jaar deze ophogen met startersaftrek. Dit is ongeveer 2.000,- extra aftrek van je winst. Dat scheelt dus veel belasting.

Aftrek voor speur- en ontwikkelingswerk (WBSO)

Voert je bedrijf ontwikkelingsprojecten of onderzoeksprojecten uitvoert? Dan kun je de loonkosten verlagen via de WBSO (Wet Bevordering Speur- en Ontwikkelingswerk). Dit moet worden aangevraagd en de projecten moeten goed worden geregistreerd. Voor starters zijn er extra aftrekposten. Hier kan een oamkb belastingadviseur je mee helpen.

Meewerkaftrek
Als je fiscale partner 525 uur of meer mee in je bedrijf werkt en verdient die minder dan 5.000,- Dan kan de belastingadviseur meewerkaftrek claimen in de belastingaangifte. De belastingadviseur kan ook adviseren om de partner juist meer te betalen zodat jullie beiden per saldo minder belasting betalen. De meewerkaftrek is 1%-4% van de winst, afhankelijk van het aantal gewerkte uren.

Stakingsaftrek en stakingslijfrenteaftrek
Wanneer je je bedrijf verkoopt, kun je stakingsaftrek claimen in de belastingaangifte. Je betaalt dan minder belasting over uw stakingswinst. De aftrek is ongeveer 3.500,-. De belastingadviseur kan ook adviseren om een lijfrente te kopen van de stakingswinst zodat je nog minder belasting betaalt.

Mkb-winstvrijstelling

Je mag circa 14% van je winst (na de ondernemersaftrek) in aftrek brengen omdat je ondernemer bent en winst maakt. Helaas gaat dat ook van je verlies af als het een verliesjaar is. De Mkb-winstvrijstelling zorgt er voor dat je nog minder belasting betaalt.

Middeling van 3 inkomens

Wanneer je inkomen wisselt per jaar kan je belastingadviseur middeling aanvragen. Dat wil zeggen dat er uitgerekend wordt welke belasting je betaalt als je gemiddeld 3 jaar hetzelfde had verdiend. De kosten van de belastingadviseur zijn hiervoor circa 250,-, terwijl de teruggave vaak veel groter is. Zo verdient de belastingadviseur zichzelf terug voor je.

Bedrijfskosten

Je belastingadviseur weet precies welke bedrijfskosten je van de winst mag afhalen. Een belastingadviseur van oamkb is erop gericht om je zo weinig mogelijk belasting te laten betalen. Je krijgt advies wat de mogelijkheden zijn binnen de belastingwetgeving. Wat belastingen betreft zijn er ook grijze gebieden: de Belastingdienst is niet altijd duidelijk wat geaccepteerd wordt. Je belastingadviseur is ervaren en adviseert je hierin. Je kunt zelf de keuze maken: wil ik de discussie aan met de Belastingdienst, vragen we vooraf toestemming of nemen we het risico dat bij een controle een discussie ontstaat? Het gaat erom dat je met een gerust gevoel kan ondernemen en niet teveel belasting betaalt.

Afschrijvingen

Investeringen die je doet moet je verplicht afschrijven, dat wil zeggen dat je de kosten verspreid over een aantal jaar. Je belastingadviseur vertelt je wat wettelijk is toegestaan om aan kosten per jaar in aftrek te brengen van je winst zodat je minder belasting betaalt. Als je starter bent mag je weer meer (willekeurig) afschrijvingen in aftrek brengen. Je belastingadviseur overlegt met je wat handiger is: nu al veel afschrijven of nog aftrekposten bewaren voor komende jaren. Het gaat erom dat je per saldo de minste belasting betaalt.

Investeringsaftrek

Deze aftrek geldt zowel voor ondernemers als voor B.V.´s. Als je meer dan 2.300,- hebt geïnvesteerd, dan kun je tot 28% van de investering van je winst afhalen waardoor je bedrijf minder belasting betaalt. Je belastingadviseur kan adviseren wat de precieze bedragen van het jaar zijn. De regeling heet KIA. Zo adviseert de belastingadviseur je of je een investering beter nog dit jaar of volgend jaar kunt doen. Het scheelt je een flink bom geld op je investering!

Milieuvriendelijke investeringen

Sommige investeringen zijn aangewezen als milieuvriendelijke investering op een milieulijst, deze regeling heet MIA. Dan krijg je nog eens een extra aftrek op je investering van maximaal 36% van je investering. Zo wordt je investering steeds goedkoper. Voor deze investeringen geldt dat je ze nog eens extra snel mag afschrijven, d.w.z dat je eerder een groot deel van de winst mag afhalen. Deze regeling heet Vamil. Zo kun je een investering makkelijker betalen en eerder doen.

Op zoek naar deskundig belastingadvies dat ervoor zorgt dat jij als ondernemer maximaal profiteert van belastingvoordelen? Laat een oamkb belastingadviseur je gids zijn door het doolhof van aftrekposten zoals de ondernemersaftrek, startersaftrek en investeringsaftrek. Betaal nooit meer belasting dan nodig.

Verliesverrekening met oude of nieuwe jaren

Als je bedrijf verlies heeft gedraaid dan kun je een belastingteruggave krijgen als je andere jaren winst hebt gemaakt. Dat kan met het voorgaande jaar of met de toekomstige 6 jaren. Zo scheelt het je iets in het verlies. Dat geldt zowel voor ondernemers als voor B.V.´s.

Innovatiebox

Als je BV octrooi heeft of een buitenlands patent op een vernieuwende activiteit dan hoef je maar 7% belasting te betalen over de winst hierop. Uit de administratie moet goed blijken welke winst hierop betrekking heeft. Je belastingadviseur kan je hierover adviseren. Dat scheelt je al snel ongeveer 13% belasting op de winst op vernieuwende activiteiten.

Een nog succesvollere onderneming met een belastingadviseur

Belastingen kunnen tegenvallen. Toch zijn er veel fiscale maatregelen die je winst kunnen drukken. Bij een oamkb belastingadviseur ben je vooraf op de hoogte van de te verwachten of te betalen belasting. Bij elke beslissing gaan we ervoor om de maximale belastingvoordelen voor je te behalen binnen de fiscale wetgeving. Dan heb je zekerheid en rust met betrekking tot de liquiditeit van je onderneming.

Auto van de zaak

Ondernemers met een auto van de zaak

Als je een auto van de zaak hebt en je rijdt meer dan 500 kilometer privé per jaar dan wordt je winst verhoogd met een bijtelling. Een deel van je autokosten is niet aftrekbaar omdat je er privé in rijdt. Rijd je minder dan 500 kilometer per jaar, dan moet je dat kunnen bewijzen met een rittenregistratie. Die rittenregistratie moet aan strenge eisen voldoen. Je belastingadviseur kan je dat precies uitleggen en nakijken of je rittenregistratie voldoet zodat je geen problemen achteraf krijgt.

De bijtelling is afhankelijk van het soort auto die je rijdt. Een volledig elektrische auto tot 50.000,- heeft maar 4% bijtelling. Over de andere auto´s wordt 22% van de cataloguswaarde incl. BTW en BPM bijgeteld. Elk jaar veranderen deze regels. De belastingadviseur kan je vertellen wat dit jaar de precieze regels zijn. De belastingadviseurs van oamkb zijn gespecialiseerd in het uitrekenen in wat de door jou uitgezochte auto je nu echt kost. De belastingadviseurs zijn gespecialiseerd in milieuvriendelijke auto´s en kunnen je laten zien wat bijvoorbeeld een Tesla echt kost ten opzichte van een benzineauto. Een berekening hoeft bijvoorbeeld maar 150,- te kosten en je bespaart hierdoor veel belasting en komt niet voor verrassingen te staan.

DGA´s met een auto van de zaak

Een DGA (Directeur Groot Aandeelhouder) van een B.V. is werknemer van zijn B.V. Voor een DGA gelden dezelfde regels als voor werknemers: de bijtelling van de auto wordt bij het loon opgeteld en hier wordt loonbelasting over berekend door de salarisadministratie.

De regeling over de bijtelling is hetzelfde: een volledig elektrische auto tot 50.000,- heeft maar 4% bijtelling, over de andere auto´s is de bijtelling 22% van de cataloguswaarde incl. BTW en BPM. Jammer genoeg veranderen elk jaar de percentages en is het een wirwar van regels. De belastingadviseur is precies op de hoogte van de regels per jaar. De belastingadviseurs van oamkb zijn gespecialiseerd in het uitrekenen van de echte kosten van je auto rekening houdend met loonbelasting en BTW bijtelling. Een berekening hoeft maar 150,- te kosten waardoor je voordat je je auto aanschaft precies weet wat die kost.

Btw op de auto van de zaak

Niet wordt bij de inkomstenbelasting van ondernemers of bij de loonbelasting voor DGA´s een bedrag bijgeteld waar je belasting over moet betalen. Ook bij de laatste BTW aangifte van het jaar moet een deel BTW opgeteld worden bij de af te dragen BTW. Dat is 2,7% van de catalogusprijs incl. BTW en BPM. Bij een controle kun je een fikse boete krijgen als je de BTW over het privégebruik niet hebt aangegeven. Vaak gaat een controle over een aantal jaar tegelijk en dan telt het flink op. Je belastingadviseur kan je vertellen hoe dit te voorkomen.

Bestelauto

Wanneer je een bestelauto in je onderneming rijdt en je deze niet privé rijdt, dan hoef je geen rittenadministratie bij te houden als je een ¨verklaring uitsluitend zakelijk gebruik auto¨ indient bij de Belastingdienst.

Als je bestelauto rijdt die uitsluitend geschikt is voor het vervoer van goederen, bijvoorbeeld omdat die alleen een bestuurdersstoel hebben en bevestigingspunten van de passagiersstoel zijn weg gelast, dan mag je er wel prive in rijden en haal je alleen het aantal privékilometers maal de werkelijke kilometerprijs van de autokosten van je bedrijf af.

Als je een bestelauto rijdt waarmee je ook passagiers kunt vervoeren, gelden dezelfde regels als bij gewone auto´s. Je belastingadviseur kan je adviseren wat handig is voor jou, soms is een tweede auto die je privé rijdt voordeliger, soms is een rittenregistratie voordeliger voor jou. Zo een berekening hoeft niet veel te kosten (circa 150,-) en je voorkomt problemen achteraf.

Kilometervergoeding of auto van de zaak?

Bij een kilometervergoeding declareer je 0,19 euro per kilometer aan je bedrijf. Alle autokosten betaal je daarbij uit jouw privé inkomen en gaan deze niet van de winst af.
Soms is dat voordeliger als het een oudere auto betreft die maandelijks niet veel kost.

De BTW op je autokosten mag je wel voor de zakelijk gereden kilometers terugvragen. Je hebt dan wel een kilometer registratie nodig. Die hoeft bij een privé auto niet heel ingewikkeld te zijn omdat, als je er 1000 kilometer naast zou zitten, dat geen grote gevolgen heeft. Administratief is een kilometervergoeding wel eenvoudiger, maar bij nieuwe auto´s die meer kosten dan 0,19 per kilometer is een auto van de zaak toch voordeliger.

De belastingadviseurs van oamkb zijn gespecialiseerd in het uitrekenen van de echte kosten van je auto rekening houdend met loonbelasting of inkomstenbelasting en BTW bijtelling. Een berekening hoeft maar 150,- te kosten waardoor je weet wat voordeliger voor je is: een auto van de zaak of een kilometervergoeding.

New call-to-action

Accountant én Fiscalist

Heb je een belastingadviseur nodig of een accountant?

Een belastingadviseur heeft nog meer kennis van fiscale zaken dan een accountant of administrateur. Ideaal is als je beiden voor je bedrijf kan inzetten én als ze samenwerken. Bij oamkb werken de administrateurs en belastingadviseurs nauw samen. Waar de kennis van de accountant of administrateur ophoudt schakelt deze de belastingadviseur in en andersom. Op dagelijkse basis wordt er overleg tussen accountants en administrateurs en belastingadviseurs over de optimale belastingvoordelen voor oamkb klanten. Zo betaal je duidelijk minder belasting.

Dispuut met de Belastingdienst

Soms ben je het niet eens met de Belastingdienst. De oamkb belastingadviseurs helpen je met de bezwaarprocedures tegen de Belastingdienst en de beroepsprocedures bij de rechter. Een deel van onze kosten vragen we terug aan de Belastingdienst. Als de Belastingdienst een fout heeft gemaakt wordt dit door de Belastingdienst aan jou uitbetaald.

Een goede relatie met de Belastingdienst

Mocht je een meningsverschil hebben of krijgen met de Belastingdienst dan is een goede relatie met de Belastingdienst zeer belangrijk. Weten wie je moet hebben en hoe je moet onderhandelen met de Belastingdienst is net zo belangrijk. Het is maar net welke belastinginspecteur je voor je hebt bij een dispuut. Uit ervaring is gebleken dat een belastinginspecteur veel meegaander is wanneer deze een ervaren belastingadviseur tegenover zich heeft. Dat onderhandelen doet jouw oamkb belastingadviseur voor jou. Hierdoor is het dispuut sneller opgelost, in jouw beste voordeel.

Betalingsregeling treffen met de Belastingdienst

Zit je bedrijf tijdelijk krap? Dan is een betalingsregeling altijd wel mogelijk. Je oamkb belastingadviseur onderhandelt met de Belastingdienst over een betalingsregeling die haalbaar is. Wanneer het een complexe zaak is schakelen we bij oamkb een fiscalist intern in, natuurlijk na overleg met jou met betrekking tot de kosten. Ook onderzoeken we of er nog belastingteruggaven mogelijk zijn en vragen we verrekening aan. Het geeft je rust als je weet dat je belastingzaken goed geregeld worden.

Minder belasting betalen met een belastingadviseur naast je accountant

Binnen de oamkb tribe werken alle administrateurs, accountants, bedrijfsadviseurs en bedrijfscoaches samen met oamkb belastingadviseurs. Bij complexere zaken wordt een belastingadviseur ingeschakeld zodat je altijd zo weinig mogelijk belasting betaalt. Een belastingadviseur verdient zichzelf terug doordat jij meer belasting bespaart dan een belastingadviseur kost.

Ben jij klaar om je belastingzaken naar een hoger niveau te tillen? Met de kennis van een belastingadviseur aan je zijde, samenwerkend met jouw accountant, verzekeren we je van de optimale belastingvoordelen. De combinatie van expertise bij oamkb zorgt dat je niet meer belasting betaalt dan nodig is. Wil je meer weten over hoe jij kunt besparen? Neem dan contact op met onze belastingadviseurs van oamkb en zet vandaag nog de stap naar een financieel gezonder bedrijf!

Oamkb-er aan het woord

YouTube video

Onze diensten

24/7 inzicht in je administratie tegen een vaste maandprijs inclusief persoonlijk contact en alle belastingaangiften.

Naar Online administratie

Alle belastingvoordelen voor ondernemers, je benut alle mogelijkheden binnen de fiscale wetgeving met onze belastingadviseurs.

Naar Belastingadvies

Zekerheid bij je jaarrekening afgegeven door een accountant. Alle accountantsverklaringen: subsidieverklaring, due diligence, prognose verklaring enz.

Naar Accountancy

Specialisten in jouw branche (horeca, zorg, automotive, retail enz) en voor financieringsaanvragen, HR, reorganisatie, fusie en overname.

Naar Bedrijfsadvies

In 7 stappen naar een beter bedrijf: ervaren bedrijfscoaches zorgen met jou voor meer winst, meer groei in je bedrijf en meer rust voor jou.

Naar Bedrijfscoaching

Kosteloos adviesgesprek aanvragen

Bij oamkb staan we elke dag voor je klaar. Ook jou helpen we graag verder met je MKB administratie èn je onderneming, dus stel gerust je vraag aan ons!

Bennekomseweg 43
6717 LL Ede

T. 085 – 30 30 794
E. info@oamkb.nl

Kosteloos adviesgesprek aanvragen