Top

Bedrijfsoverdracht

  • Bedrijfsoverdracht op maat
  • Flexibel stappenplan
  • Transperant en rechtvaardig voor alle belanghebbenden
  • Continuïteit van het bedrijf verzekerd
Nu gratis maatwerk offerte en stappenplan!

Home / Bedrijfsadvies / Bedrijfsoverdracht

Bedrijfoverdrachtsplan

Als je je bedrijf wil verkopen helpen wij jou naar een bedrijfsoverdracht waarbij de continuïteit van het bedrijf is verzekerd, de positie van belanghebbenden gewaarborgd en het vermogen dat is opgebouwd veilig wordt gesteld voor de ondernemer.

Is er een financiering voor de overname nodig? Dan maken wij dit voor je in orde.
Of wil je weten hoe de bedrijfsoverdracht op meest gunstige fiscale manier plaatsvindt?

Het adviseren bij een bedrijfsoverdracht is maatwerk, dit regelen we graag voor je. Per situatie wordt een passend bedrijfsoverdracht plan opgesteld. Dan lichten we je in duidelijke begrijpelijke taal in over de mogelijkheden.

Waardebepaling van je bedrijf

Bij verkoop of overdracht van een familiebedrijf gebruik je bedrijfswaarde. Klik hier voor meer informatie. Download hier een voorbeeld van een waardebepaling van een bedrijf.

Waarborg de continuïteit van de onderneming en de familiebanden bij een bedrijfsoverdracht

Bennekomseweg 43
6717 LL Ede

T. 085 – 30 30 794
E. info@oamkb.nl

Ontvang tips en een gratis offerte op maat

Onze bedrijfscoaches

helpen je naar een gezond bedrijf!

Stap voor stap naar een futureproof bedrijf

Hoe oamkb helpt

Stap 1

Signalering advisering bedrijfsoverdracht

Met de bedrijfsoverdrachtsscan wordt achterhaald in welke fase het bedrijf zich bevindt in het proces van bedrijfsoverdracht.

Stap 2

Oriëntatie

Voor een goede gezamenlijk planning in de familiesfeer en personeel vindt al vroeg de oriëntatie plaats van de aanwezige belanghebbenden in het bedrijfsoverdracht proces.

Stap 3

Voorbereiding en Noodopvolgingsplan

Het noodopvolgingsplan richt zich op de continuïteit van het bedrijf en heeft vooral betrekking op leiding, eigendom en zeggenschap.

Stap 4

Waardebepaling van de onderneming

Bij overdracht worden verschillende manieren van waarderen gebruikt, werk voor een deskundige die een objectieve waarde vaststelling doet.

Stap 5

Informatiememorandum met transactiestructuur

Een goed informatiememorandum is veel waard, waarbij in de transactiestructuur wordt meegenomen dat een stuk vermogen wat is opgebouwd veilig wordt gesteld voor de uittredende DGA.

Stap 7

Onderhandelen en verificatieonderzoek

Wanneer de transactiestructuur helder is, wordt gestart met de onderhandelingen, dit is een belangrijk onderdeel dat voor een groot deel de mate van succes bepaalt.

Stap 8

Structurering van de financiering van de overname

De financiering van een bedrijfsoverdracht is over het algemeen de dealbreaker. De adviseur bedrijfsoverdracht begeleidt de overnamefinanciering voor een succesvolle bedrijfsoverdracht.

Stap 9

Fiscale en juridische vormgeving van de bedrijfsoverdracht

De oamkb belastingadviseur begeleidt en ondersteunt om tot de meest voordelige fiscale oplossing te komen. Ondernemers kunnen gebruik maken van een aantal fiscale vrijstellingen.

Stap 10

Daadwerkelijke overdracht

Nadat de koopovereenkomst is getekend is de onderneming verkocht en worden de verantwoordelijkheden en werkzaamheden van eigenaar overgedragen.

Stap 11

Vermogensplanning na de overdracht

Als het goed is, beschikt de DGA na de overdracht over een behoorlijk vermogen. Je kunt het inkomen van nu naar later schuiven, je reserves optimaal benutten en zorgen voor een maximaal rendement.

Doe nu de scan bedrijfsoverdracht